Nærøy kommune

Nærøy kommune ligger i Namdalen i Nord-Trøndelag og administrasjonssentrum er tettstedet Kolvereid. Kommunen grenser i nordvest til Leka og i nord til Bindal (Nordland fylke pr 2017), i øst til Høylandet, i sør til Fosnes og i vest til Vikna.

Kontaktinformasjon

Relaterte anskaffelser (1)

Nettverk for bærekraftige bygg i Trøndelag

Nettverk for bærekraftige bygg i Trøndelag. Mål: At det bygges flere miljøvennlige offentlige bygg i Trøndelag. Minst mulig klimagassutslipp under bygging, i valg av materialer og i energiløsninger. Lave livssykluskostnader og miljøvennlige løsninger over tid.