Mobil energi til utslippsfrie byggeplasser
Under utvikling

Løsning fra

Mobil energi til utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

Batterikontainer og ladekontainer ute på en av byggeprosjektene til Skien kommune. Foto: Skagerak Energi
Sist oppdatert
Skagerak Energi har kommet med en løsning som sikrer energi til bygge- og anleggsplasser gjennom hele byggeperioden: - Dette er en gladsak da vi er med på å kutte formidable utslipp fra bygge- og anleggsbransjen. Vår løsning bidrar med å elektrifisere og gjøre nullutslippsløsninger mulige, sier Kenneth Andersen i Skagerak Energi.

Behovet: mobil energi til utslippsfrie byggeplasser

Under fellesinitiativet «Utslippsfrie byggeplasser«, ble det avdekket et behov for jevn og tilstrekkelig strøm til bygge- og anleggsplasser. Anleggsmaskiner krever mye strøm, og for å imøtekomme det må utbygger enten bygge ut kapasiteten på strømnettet, eller benytte seg av en midlertidig løsning.

Skagerak energi ønsket å løse utfordringen gjennom å utvikle mobile batterier, og i 2021 fikk forsknings- og utviklingsprosjektet (FoU) 13 millioner kroner i støtte fra Enova. Resten av kostnaden, som utgjør omtrent seksti prosent, har Skagerak Energi dekket selv. Med som partnere i prosjektet er Porsgrunn og Skien kommune, Nasta som sikrer at prosjektene har tilgang på elektriske maskiner, Litra som har ansvaret for logistikk og transport og Kverneland Energi som teknologileverandør.

Løsningen: mobil energi

Løsningen er enkel, og løser et grunnleggende problem alle utslippsfrie bygge- og anleggsplasser har: strømnettet de aller fleste steder har ikke nok kapasitet til både byggestrøm og tunge elektriske anleggsmaskiner. Byggherre og entreprenør må dermed betale anleggsbidrag for å bygge ut nye strømkabler og tilkoblingspunkt som det ikke vil være bruk for etter endt byggeperiode.

– Det er ganske dumt å bygge ut nett på en byggeplass som ikke kommer til å trenge det senere. Det er det store rasjonalet for at mobil energi er veldig lurt, sier Kenneth Andersen, senior forretningsutvikler i Skagerak energi.

Mobil energi består av tre komponenter: En ladeplattform, battericontainere og ladecontainere. Det er Skagerak Energi sin teknologipartner Kverneland Energi som har produsert batteriene.

Hver battericontainer har en kapasitet på 576 kilowattimer, og kan lade en elektrisk maskin med 360 kilowatt per uttak. To batterier kan kobles sammen for å øke kapasiteten, som vil tilsvare månedsforbruket til en 120 kvadratmeter stor leilighet.

– Containeren er ikke avhengig av nett eller noen ting, det er en offgrid-løsning. Så når batteriet er tomt, registreres dette automatisk i systemet, og vi kan frakte batteriet tilbake til ladeplattformen for lading. Det er et sirkulært tankesett, hvor vi utnytter nettet smartere, fremhever Andersen.

Ladeplattformen er plassert på et sted med god strømkapasitet, i tillegg til at Skagerak legger opp til at battericontainerne lades på nattestid når det er bedre kapasitet på nettet og billigere strøm. På morgenen kommer lastebilen og frakter containeren tilbake til byggeplassen før arbeidsdagen starter.

– Avhengig av maskinens størrelse, kan fem til ti anleggsmaskiner fullades på én battericontainer, og målet er at effekten skal være god nok til at en maskin kan fullades i løpet av lunsjpausen – det er en dobling av dagens effekt. Vi kaller det “lynlading”, forteller Andersen.

Gevinster: eksempel fra to graveprosjekter i Skien

  • Ingen kostnader for å bygge ut strømnett og nye tilkoblingspunkter.
  • Total energileveranse på 33 200 kWh, fordelt på 65 ladinger.
  • 9 329 liter diesel spart.
  • Reduserte CO2-utslippene med 24 tonn, som tilsvarer utslippene til 14 dieselbiler på ett år.

Gevinster: eksempel fra heisekran over E18

  • Reduserte CO2-utslippene med 15 tonn, som tilsvarer det årlige CO2-forbruket til to nordmenn.

Pilottestet i tre prosjekter

Etter ett år med utvikling, har ladecontainerne blitt testet ut på to byggeprosjekter i Skien kommune, i tillegg til Rørafestivalen og en stor kran som brukes i utbyggingen av nye E18 Langangen – Rugtvedt.

– Dette er prosjekter som normalt bruker store dieselaggregater, så vår mobile battericontainer har spart miljøet for mye unødvendig CO2-utslipp, sier Andersen og legger til at de forventer å se enda større CO2-besparelser når de får prøvd seg på større byggeprosjekter.

– Det vi fokuserer på nå er å sluttføre leveransen fra Kverneland, der det gjenstår noen småting hva gjelder testing. Vi ser også på å teste teknologien innenfor nye bruksområder, videreutvikle konseptet og en kommersiell skalering.

Skagerak energi sin mobile energi-løsning vil kunne brukes i alle næringer som bruker dieselaggregater – blant annet på festivaler, kraner og annet utstyr på anleggsplasser – i tillegg til tungtransport. Andersen kan avsløre at løsningen skal testes videre i flere spennende prosjekter på nyåret, men kan foreløpig ikke gå ut med mer konkrete detaljer.

Skagerak Energi AS

  • Produsent og distributør av elektrisk kraft og annen energi.
  • Jobber for å skape nye energiløsninger for en bærekraftig framtid.
  • Konsernet har cirka 650 med hovedkontor i Porsgrunn, og lokale avdelinger rundt om i landet.
  • Hovedeier er Statkraft, og kommunene Skien, Porsgrunn og Bamble eier en mindre andel.

Leverandør

Skagerak Energi

Floodeløkka 1, 3915 Porsgrunn.

https://www.skagerakenergi.no/

Kontaktperson:

Kenneth Andersen

Senior forretningsutvikler elektrifisering Norden

Kenneth.Andersen@skagerakenergi.no+47 40237351

Løser dette ditt behov?

Gjenta en innovativ anskaffelse!

1. Gjenbruk og oppdater behovsbeskrivelsen
2. Gå i dialog med markedet
3. Gjennomfør anskaffelse

Kontakt oss i LUP om du ønsker bistand.

Iris Straume

Iris Straume

iris.straume@nho.no