Finn løsninger

Her finner du løsninger som er blitt til gjennom innovative anskaffelser. Noen løsninger er fortsatt under utvikling, mens andre har vært på markedet en stund og brukes av flere offentlige aktører. Ta kontakt med oss i LUP dersom du vil vite mer om løsningen og ønsker bistand til å gjøre en liknende anskaffelse.