Emballasjesmart byggeplass
Under utvikling

Løsning fra

Sirkulær lastbærer for bygg- og anleggsplasser

På norske byggeplasser brukes det utallige trepaller. Disse og emballasjen som brukes til innpakning blir til avfall etter én gangs bruk. Foto: Looping
Sist oppdatert
Looping har designet et modulært og smart pallesystem for frakt av byggematerialer og varer til byggeplasser. - Dette er et viktig steg mot avfallsfrie byggeplasser. Looping legger til rette for avfallsfrie leveranser av byggematerialer, samtidig som vi reduserer materialsvinn som følge av dårlig emballasje og fuktskader, sier sjefsdesigner i Looping Jørgen S.E. Frederiksen.

Behovet: redusere avfall fra emballasje

Bærum, i likhet med mange kommuner i Norge, har et langsiktig mål om avfallsfrie byggeplasser. I tråd med dette ønsket de å finne en løsning som kunne bidra til å kutte avfall generert av emballasje på byggeplassen.

Et forprosjekt gjennomført av Bærum kommune og Sintef Community i 2019 viste at det var lite fokus på avfallsmengder på norske byggeplasser, men et stort fokus på sorteringsgrad. Sett i forhold til volum og antall tømminger, utgjør emballasjen en betydelig del av avfallet fra en byggeplass. Bærum kommune anslo at redusert bruk av engangsemballasje ville kunne redusere klimafotavtrykket til dagens byggeplasser betraktelig.

Som en del av Fast Track for sirkulærøkonomi, utlyste Bærum kommune en plan- og designkonkurranse som ble vunnet av Looping AS i 2021. Looping mottok 300 000 kroner for å videreutvikle sin prototype for gjenbrukbar lastbærer.

Løsningen: modulært pallesystem

Lastbærerkonseptet til Looping er et modulært pallesystem som legger til rette for sikring og transport av varer på en effektiv og sikker måte, samtidig som det gjør det enklere å bruke gjenbruksemballasje.

– Vi så en utfordring med å bruke tre som materiale på byggeplasser, og ville skape en løsning som gir nytteverdi hos kunde, på byggeplass og alle aktørene i bransjen slik at de ønsker å bruke det igjen og igjen, forteller Jørgen Frederiksen om idéen bak.

Dermed designet Looping et fleksibelt lastbærersystem som enkelt kan settes sammen for å transportere byggematerialer som gips mm. Lastbærerne kan igjen bygges om og brukes inn i et fleksibelt pallesystem for å kunne transportere varer i ulik størrelse og vekt.

– Lastbærersystemet har dedikerte emballasjefester og spor for strammebånd for å enkelt muliggjøre bruken av gjenbruksemballasje. Hele systemet er basert på fleksibilitet for bruker og kunde slik at dette blir et system for hele verdikjeden, ser Frederiksen

Et logistikksystem til flere formål

Løsningen baserer seg på Europall-systemet som er standard for frakt av varer i næringslivet idag. Dermed vil det kreve minimalt med endringer i rutiner og logistikk.

Gulroten er at modulariteten til lastbærerne gjør at et firma med ulike behov for lasting og frakt kan benytte seg at ett og samme system for logistikk i stedet for flere.

– Dette vil gi besparelser i tid, kostnader og miljø. I tillegg gjør forskjellige typer innfesting det lettere å benytte gjenbruksemballasje, noe som reduserer behovet for strekkfilm og krympeplast, og bidrar til å oppnå miljøkrav på byggeplassene. Mottaker av varene vil kunne gjenbruke lastbæreren, noe som eliminerer avfall og gir merverdi for hele verdikjeden, hevder Frederiksen.

– På sikt vil vår løsning være billigere ved gjentatt bruk. Vi har konstruert lastbærerne til å ha en levetid på opp mot ti år, men i bygg- og anleggsbransjen hvor det er krevende forhold, vil levetid være avhengig av en god service og vedlikeholdstjenester. I tillegg har en viktig faktor vært effektivitet og HMS. Gjenbruksemballasjen festes enkelt med kroker, som både effektiviserer innpakning og eliminerer bruken av kniv og skarpe objekter for demontering.

Emballasjesmart byggeplass
På beina til lastbæreren er det lagt opp til feste av gjenbruksemballasje (oransje sirkel). Foto: Looping

Funksjonalitet

 • Modulært pallesystem som legger til rette for å redusere avfall og eliminere engangsplast.
 • Erstatter lastbærere i trevirke.
 • Muliggjør avfallsfri leveranse av en rekke varer.
 • Legger til rette for enkel og effektiv bruk gjenbruksemballasje.
 • Fleksibelt, enkelt å utvikle nye løsninger etter behov.
 • Effektiv logistikk og lagring sammenlignet med dagens løsning.

Reduserer plastforbruket

Ser man på det helhetlige systemet og levetid til lastbæreren, estimerer Looping at leveransen kan redusere avfallsmengden med opptil 90%.

Sirkulær modell

Forretningsmodellen handler om å holde lastbæreren i loop gjennom hele levetiden, der kundene samarbeider om å få til selve gjenbruket. Det må til for at gjenbruk skal være gjennomførbart og for at lastbærerne skal kunne brukes igjen og igjen i løpet av sin levetid på fem til ti år.

Mye interesse i markedet

Frederiksen forteller at Looping har fått flere konkrete forespørsler om bruk av den gjenbrukbare lastbæreren fra kommunale byggeprosjekter, men at de har foreløpig ikke har landet noen av avtalene enda. Konseptet er fortsatt ungt, og vil kreve en større investering i produksjon for å få det ut på markedet.

I 2023 setter Looping i gang et pilotprosjekt i samarbeid med Bergene Holm AS for å innføre gjenbruksemballasje til trevirke fra sagbruk til byggevarehus og byggeplass Dette for å verifisere logistikk og forretningsmodell for gjenbruksemballasje og paller.

Looping har allerede klart å gjøre gjenbruksemballasje til en lønnsom og bærekraftig produktleveranse med et stødig fotfeste i markedet med Modulcover™, gjenbruksemballasje for innpakning av modulbrakker i bygg- anleggsbransjen. Produktet har vært i markedet i snart fem år, og brukes av Nordens største entreprenørfirmaer.

Looping AS

 • Etablert 2017 av Jens Brustad
 • Tjue ansatte i Norge, Sverige og Litauen (produksjon).
 • Lager, logistikk og reparasjon lokalt i Oslo og Lørenskog.
 • Har gjennom Modulcover™ utviklet gjenbruksemballasje, levert i en lønnsom forretningsmodell for alle parter.
 • Utvikler gjenbruksløsninger til næringslivet.

Leverandør

Looping

Karenslyst Allé 16, 0278 Oslo

https://looping.no/

Kontaktperson:

Jørgen S.E. Frederiksen

Sjefsdesigner

jorgen@looping.no+47 48130282

Løser dette ditt behov?

Gjenta en innovativ anskaffelse!

1. Gjenbruk og oppdater behovsbeskrivelsen
2. Gå i dialog med markedet
3. Gjennomfør anskaffelse

Kontakt oss i LUP om du ønsker bistand.

Ida Laustsen

Fagleder skalering

idaskaaret.laustsen@lup.no