Finn løsninger

LUP jobber for å spre og skalere løsninger fra innovative anskaffelser. Her finner du løsninger med skaleringspotensiale. Noen løsninger er under utvikling, noen er piloter, mens andre har vært på markedet en stund.