Skien kommune: – Prosjekt av nasjonal betydning

av Iris Straume

Det skjer stadig fremskritt i utviklingen mot utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Skagerak Energi har nylig kommet på banen med mobile battericontainere, og etter å ha testet løsningen i tre prosjekter er dommen fra Skien kommune god.

Mobil energi til utslippsfrie byggeplasser
Battericontaineren (t.v.) kobles til den mobile ladecontaineren (i midten) som brukes til å lade den elektriske beltegraveren (t.h.) Foto: Skagerak Energi

– Vårt mål har vært å få erfaring med systemet til Skagerak, og forså vidt også erfaring med bruk av store el-maskiner, sier enhetsleder for prosjekt og anlegg i Skien kommune Dag Lauvås.

Han legger til at forventningene de hadde til løsningen er oppfylt, men at de må gjøre en evaluering før de kan ta stilling til om de skal innføre løsningen permanent i kommunen.

Skien kommune har testet løsningen i to pilotprosjekter, i tillegg til ett pågående prosjekt – og alle er vann- og avløpsprosjekter. Lauvås forteller at løsningen fungerer veldig bra på vanlige vann- og avløpsprosjekter til 10-20 millioner, og påpeker spesielt at det er ikke-stasjonære prosjekter som forflytter seg med strekningen de skal grave.

– Dette er verdensledende teknologi, og at Skien får være med på dette er kjempespennende. Vi må evaluere litt nærmere i forhold til veien videre da vi holder på å utvikle en mer helhetlig strategi for grønne anskaffelser i bygg- og anlegg, utdyper Lauvås.

Samtidig mener han at Skagerak Energi sin løsning er et viktig skritt i riktig retning, og at det løser utfordringen rundt strømtilførsel for ikke-stasjonære byggeprosjekter.

– I den store sammenhengen har dette pilotprosjektet nasjonal betydning i forhold til utvikling av denne teknologien. Det er ikke nok kapasitet og effekt i strømnettet til å kunne operere el-maskiner over alt, så det er et viktig bidrag i utviklingen mot utslippsfrie bygge- og anleggsplasser nasjonalt,

Strenge kostnadsprioriteringer

Lauvås peker på at Skien kommune står overfor de samme utfordringene som alle andre offentlige byggherrer rundt innføringen av utslippsfire bygge- og anleggsplasser. Og i en tid med renteheving og høye strømkostnader er prioriteringene strenge.

– Per i dag er el-maskiner forholdsvis dyrt i forhold til dieselmaskiner. Jeg tror prisene vil bli bedre, men det vil ta tid. Samtidig går utgiftene til bygg- og anleggsprosjekter opp i tråd med rentehevingen og kostnadene på strøm. Derfor må vi prioritere bruken av penger sett i forhold til lokale miljøambisjoner, sier Lauvås.

Videre forteller han at entreprenørenes vilje til å anskaffe el-maskiner styres av byggherrenes etterspørsel.

– Jeg tror videre utvikling vil være avhengig av en kombinasjon av nasjonale rammebetingelser, markedssituasjonen, teknologiutvikling og økonomi. Kommunal sektor har også en jobb å gjøre: vi må samarbeide i større grad rundt miljøkrav i anskaffelser slik at vi skaper mer forutsigbarhet for entreprenørene.