Elektriske gravemaskiner
Tilgjengelig

Løsning fra

Elektriske gravemaskiner

Foto: Nasta
Sist oppdatert
Nasta har har levert elektriske anleggsmaskiner til offentlige byggherrer i overkant av tre år. Etterspørselen etter utslippsfrie maskiner har økt med årene, men har i det siste stagnert på grunn av redusert oppdragsmengde fra det offentlige. - Vi er avhengige av at snøballen fortsetter å rulle for at vi skal kunne holde utviklingstrykket oppe, sier Sjur Wethal Helljesen, seniorrådgiver klima- og kundeløsninger i Nasta.

Behovet: utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

LUP, sammen med en rekke kommunale og statlige utbyggere, Miljødirektoratet og flere miljøorganisasjoner startet initiativet for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser i 2015. Deres oppdrag var å mobilisere byggherrene og gi tydelige signaler til bedriftene som skulle utvikle løsningene om at det fantes et marked.

Oslo kommune var først ute i 2017 med å stille krav om at alle deres bygge- og anleggsplasser skulle være utslippsfrie innen 2025. Flere kommuner har fulgt etter ved å enten stille krav til fossilfrie byggeplasser, eller vekte klima- og miljøtiltak i tildelingskriteriene.

Oslo kommunes første utslippsfrie byggeprosjekt var opprustingen av Olav Vs gate i 2019, og det var Nasta sine elektriske gravemaskiner som jobbet der i overkant av ett år. I forkant av dette hadde Nasta inngått et samarbeidsprosjekt med Oslobygg KF, Bellona, Difi, Sintef og Skanska, hvor formålet var å bygge en tretti tonns utslippsfri beltegraver. Nasta finansierte størsteparten, i tillegg til åtte millioner kroner i støtte fra PILOT-E ordningen til Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova.

Løsningen: elektriske gravemaskiner

Elektriske anleggsmaskiner er foreløpig ikke satt i storproduksjon, så den norske forhandleren Nasta har selv konvertert om Hitachi sine dieselmaskiner til maskiner med elektrisk drivverk.

Nasta sin elektriske maskinpark består av gravemaskiner i ulike vektklasser. Maskinene som er hundre prosent batteridrevne er på det minste fem tonn, og på det største 15 tonn.

De batteridrevne maskinene har en forventet driftstid på to til seks timer før de må lades.

– Maskinene kan også kobles til kabel slik at de kan kjøre og lade samtidig, da kan maskinene jobbe hele døgnet – hele uken – uten stopp, sier HMS-ansvarlig i Nasta Nils Olav Haukaas.

Han legger til at de støtte på noen utfordringer i Olav Vs gate i forbindelse med strømforsyning og ladelogistikk, men at det ble løst underveis.

Elektriske gravemaskiner
Zeron ZE160 i arbeid på Olav Vs gate i Oslo. Maskinen kan gå i korte perioder på batteri, eller kobles til kabel for uavbrutt drift. Foto: Nasta

 

– Det var det første forsøket på å kjøre et helt byggeprosjekt utslippsfritt, og det gikk overraskende bra. Maskinførerne, entreprenørene og teknikerne fra Nasta sørget for at alt ende opp med å fungere fint, og jobben ble ferdig innen tidsfristen. Det er ikke verst på første forsøk, mener Haukaas.

Maskinene som går på kabel er fra 18 til 38 tonn. 38-tonneren er verdens største elektriske gravemaskin til byggeplass. Maskinen, under navnet Zeron ZE350, ble satt i drift våren 2019 under byggingen av Biri bo- og omsorgssenter i Gjøvik, noen måneder før Olav Vs gate.

Maskinen fikk anlagt en egen trafostasjon på byggeplassen som forsynte gravemaskinen med kontinuerlig strøm. I tillegg følger det med en container som inneholder to kabler på til sammen 200 meter.

– Denne maskinen fungerer for større anleggsprosjekter. Fordelen med kabel er at man slipper å lade, men samtidig gjør containeren at den er litt mer omstendelig å flytte enn de batteridrevne maskinene våre. Hundre prosent batteridrift av disse store maskinene hadde ikke gitt nok rekkevidde, og hadde heller ikke vært lønnsomt, fastslår Haukaas.

Nøkkelinfo

 • Null CO2-utslipp.
 • El-motor er tre ganger så energieffektiv som dieselmotor.
 • Sparer atmosfæren for 478 tonn CO2 hver år.
 • Mindre støy og forurensning gir bedre arbeidsmiljø for de ansatte.
 • Batteriet har en driftstid på 4-6 timer.
 • Forventet levetid på elektrisk drivlinje er 50 000 timer. Til sammenlikning har diesel drivlinje en forventet levetid på 11 000-15 000 timer.

Kostnadsbesparelser: eksempel fra Klosterenga park i Oslo

 • Månedlig besparelse på 162 000 kroner.
 • Bruk av biodiesel i stedet for el-maskiner ville gitt en tredobling i driftskostnader.
 • Årlig besparelse på 1,9 millioner kroner.
 • Beregningen er ikke iberegnet kostnader for utbygging av strømnett eller ladestruktur.

Driftskostnaden er en tredel

Investeringskostnaden på en el-gravemaskin er omtrent tre ganger så stor som for en dieselmaskin. Private bedrifter får omtrent en tredel av kostnadene dekket gjennom Enova. Det offentlige får støtte gjennom Klimasats-ordningen.

Det er ikke så vanskelig å regne hjem totalbesparelsen når driftskostnaden for dieselmaskiner er tre ganger så stor.

Sjur Wethal Helljesen

Seniorrådgiver i Nasta Sjur Wethal Helljesen og trekker frem nullutslips-utbyggingen av Klosterenga park i Oslo som eksempel.

– I januar 2022 fikk de en strømregning på 93 000 kroner. Hadde de brukt biodiesel, ville de fått en regning på 255 000 kroner. Med strømprisen i januar sparte de med andre ord 162 000 kroner hver måned. Da har vi ikke regnet med utbygging av strøminfrastruktur på plassen, presiserer Wethal Helljesen.

Utbygging av kapasiteten på strømnettet og ekstra ladepunkter blir en ekstrakostnad som faller på byggherren og entreprenøren. Løsningene for strømforsyning og ladelogistikk er under stadig utvikling, og nylig har Skagerak Energi, Eviny og Aneo Build kommet med mobile løsninger for strømforsyning.

– Hvis vi tar utgangspunkt i regnestykket over, sparer du 1,9 millioner kroner i driftskostnader i året, og da har du råd til å investere litt i strøminfrastruktur hvis du skal bygge på det samme stedet i to år. Men hvis du skal være der i tre måneder vil det ikke lønne seg, og da er mobile battericontainere en gunstig løsning, mener Haukaas.

Nasta AS

 • Leverandør av anleggsmaskiner fra Hitachi, Bell og Hamm.
 • Totalt 196 ansatte plassert på hovedkontorer i Larvik og avdelinger rundt om i landet.
 • Har en egen spesialproduksjonsavdeling for ombygging av dieselmaskiner til el-maskiner.
 • Tilbyr tre ulike elektriske løsninger: kun batteri, batteri og kabel og bare kabel, samt en hjullaster som går på biogass.

Leverandør

Kontaktperson:

Nils Olav Haukaas

HMS-ansvarlig

nils-olav.haukaas@nasta.no48121091

Løser dette ditt behov?

Gjenta en innovativ anskaffelse!

1. Gjenbruk og oppdater behovsbeskrivelsen
2. Gå i dialog med markedet
3. Gjennomfør anskaffelse

Kontakt oss i LUP om du ønsker bistand.

Ida Laustsen

Fagleder skalering

idaskaaret.laustsen@lup.no