Stor interesse for Sammen om helseinnovasjon

av Riche Vestby

Innovasjon skjer ikke i isolasjon. På erfaringskonferansen Sammen om helseinnovasjon fikk vi mange gode samtaler rundt, og eksempler på at om vi samarbeider bredt kommer vi mye lenger enn hver for oss.

Sammen om helseinnovasjon inviterte LUP mer enn 20 aktører med i studio for å dele erfaringer med innovative anskaffelser på helse- og omsorgsfeltet. Vi drøftet suksessfaktorer, utfordringer og ønsker for framtida. Sammen ønsker vi å skape en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste.

Med oss hadde vi representanter fra offentlige myndigheter, kommuner, helseforetak, leverandører, helseklynger, interesseorganisasjoner og virkemiddelapparatet. Over 200 personer fulgte oss fra Vadsø i nord til Lindesnes i sør. Under følger en liten stemningsrapport fra dagen med noen bilder og tema som ble drøftet denne formiddagen.

Du kan se opptak av konferansen her: 

Bilder fra dagen

 

Kristin Weidemann Wieland (KS) trakk i sin samtale med Per-Øyvind Langeland (NHO) fram at LUP er et eksempel på FN’s bærekraftsmål nummer 17 (samarbeid for å nå målene).
Ansatte og sluttbrukere må involveres og ha eierskap til det som utvikles. Uten det lykkes vi ikke understrekte prosjektleder i E-helse Vestland, Kari Bjørkheim Eidheim i samtale med Riche Vestby fra LUP. Lise Mette Lindland (Vestre Viken) som også deltok i samtalen løftet fram at det er utrolig meningsfylt arbeid å være med på å utvikle nye løsninger som fører til en bedre arbeidshverdag for de ansatte og for innbyggerne.

 

Anne Romsaas fra KS i samtale om betydningen av samarbeid med aktører som har lang erfaring med dette; henholdsvis Sturle Hamre (OFA) og Kristin Standal (Velferdsteknologiprogrammet). Arild Kristensen (NSCC) som deltok digitalt løftet fram at både kommuner og leverandører begge har gått en lang vei og lært mye siden starten på arbeidet.
Hege Eiklid (Innocom) som har utviklet aktiviseringsroboten Berntsen i samtale med Kjersti Granåsen (LUP) om sine erfaringer med å være med i et innovasjonspartnerskap. Stein-Asle Øvrebotn (Retrams) og Soheil Dabestani (Diffia) delte også viktige erfaringer.

 

Går det for sakte, spurte vi. JA! svarte Lena Nymo Helli (Norwegian Health Tech), Christian Skattum (OUS) og Jorunn Birgitte Gjessing-Johnrud (Innovasjon Norge), i samtale med Stig Bang-Andersen (LUP). De var enige om at et viktig grep for å få opp tempo er å se helse- og næringspolitikk som et felles område.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrerende direktør i Sykehusinnkjøp, Bente Hayes presenterte ambisiøse mål for virksomheten hun leder. Vi ønsker å være en lagspiller og brobygger mellommarkedet og sykehusene. For å lykkes trenger vi mengdetrening på innovative anskaffelser. Vi må øve, for vi vil bli best, sa Hayes.

 

Doktor Innovasjon Ida Susanna Fattha oppsummerte dagen. Helsevesenet trenger disruptiv innovasjon – og skal vi klare det må vi samarbeide på tvers, sa Fattha, som samtidig understrekte at de som på ulike måter kan føle seg små i denne sammenheng også må inkluderes i diskusjonen.

Konferansen ble gjennomført i samarbeid med Fieldwork AS.