Sørlandet sykehus HF

Sørlandet sykehus tilbyr spesialisthelsetjenester til innbyggerne i Agder. Sykehusene ligger i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord. I tillegg har vi helseforetaket distriktpsykiatriske sentre og poliklinikker flere andre steder i Agder. Over 7000 ansatte jobber i helseforetaket.

Relaterte anskaffelser (1)

Sømløse velferdsteknologitjenester

Dagens teknologier og tjenester er fragmenterte og det mangler integrasjon mellom velferdsteknologier, journalsystemer (EPJ) og administrative systemer. Målet med prosjektet er å utvikle sammenhengende digitale tjenester i et sømløst system som setter pasienten i sentrum og gjør kommunene i stand…