Snart tid for markedsdialog i Agder

av Riche Vestby

Innovasjonspartnerskap velferdsteknologi i Agder inviterer snart til markedsdialog.

I omtrent et halvt års tid har en spennende samarbeidskonstellasjon i Agder forberedt en strategisk viktig anskaffelse som skal gjennomføres som et innovasjonspartnerskap. Målet for innovasjonspartnerskapet er å utvikle fremtidsretta løsninger som kan bidra til å realisere sømløse velferdsteknologitjenester. Dette ønsker de å få til gjennom å utvikle nyskapende arkitektur for administrering og drift av velferdsteknologi. De 25 kommunene og Sykehuset Sørlandet som står bak prosjektet samarbeider godt gjennom den etablerte koordineringsgruppen RKG e-helse Agder. Nå er de straks klare for å presentere utfordringsbildet for markedet gjennom ulike typer dialogaktiviteter.

Vil komme videre der det butter

Kommunene i Agder har lenge hatt en offensiv og ambisiøs tilnærming til utprøving og implementering av ulike velferdsteknologiske løsninger. Blant annet så har kommunene gjennomført en stor felles anskaffelse av trygghets- og velferdsteknologi. De deltar også i nasjonale utviklingsprosjekter som handler om digital hjemmeoppfølging og velferdsteknologi til personer med nedsatt funksjonsevne, og samarbeidet med sykehuset er under stadig utvikling. Til tross for den godt koordinerte innsatsen så løsner det allikevel ikke helt. Implementeringen skyter ikke fart – og de største gevinstene lar vente på seg.

Kartlegging av utfordringsbildet og behovene i prosjektet synliggjør at dagens mange løsninger i stor grad fungerer godt hver for seg, men at de oppleves som fragmenterte og lite effektive sammen. Dette vil vi gjøre noe med, sier prosjektleder Marit Svindland.

Mange ulike aktører har deltatt i behovskartleggingen, og utfordringer knyttet til at løsningene ikke «snakker sammen» er en gjenganger i beskrivelsen av det som ikke fungerer godt nok i dag. At løsningene ikke er integrerte og sømløse innebærer mye ekstra arbeid for den enkelte ansatte, og utgjør en tydelig bremsekloss for utrullingen av nye løsninger. Dette er også tungvint for tjenestemottakere som har flere ulike løsninger hjemme. Situasjonen innebærer at den store gevinsten med å ta i bruk ny teknologi uteblir både for tjenestemottaker og kommunene og sykehus som tjenesteyter. Dette vil aktørene nå til livs.

Inviterer leverandører som vil jobbe mot et hårete mål

Sømløse velferdsteknologitjenester er altså det hårete målet. Kort oppsummert ønsker man seg integrerte løsninger som ivaretar pasientenes behov, forenkler arbeidshverdagen for helsepersonell og som innebærer enkel felles forvaltning, drift og vedlikehold av utstyret.

Etter gode forberedelser og analyser internt er prosjektgruppen straks klare for å møte markedet og drøfte mulighetsrommet med fremtidsretta og innovative leverandører. De er spente på hvordan markedet vil respondere på dette, og ser fram til å presentere utfordringsbildet og drøfte ideer med leverandørene på hvordan dette best kan løses. Den 13. april inviteres det til digital markedsdialog. I ukene etterpå blir det også mulig for leverandørene å komme med skriftlige innspill og delta i en til en møter. Mer informasjon om dette kommer på Doffin.

Om gjengen i Agder klarer å løse denne floka vil dette få stor betydning langt utenfor Sørlandets grenser. Det er derfor mange aktører som følger nøye med på det som skjer i Agder nå. Jeg håper nysgjerrige og fremoverlente aktører kjenner sin besøkstid og benytter seg av muligheten til å komme med sine innspill. Ses vi den 13. april?