Regional koordineringsgruppe e-helse Agder (RKG e-helse)

Kommunene i Agder har et etablert samarbeid i RKG e-helse, forankret i kommunedirektørutvalget i Agder. RKG e-helse arbeider for å nå FN`s bærekraftsmål; God helse, Innovasjon og infrastruktur og Samarbeid for å nå målene.

Relaterte anskaffelser

Felles løsning for trygghets- og varslingsteknologi, digital hjemmeoppfølging og velferdsteknologi for barn og unge

Dagens teknologier og tjenester er fragmenterte og det mangler integrasjon mellom velferdsteknologier, journalsystemer (EPJ) og administrative systemer. Målet med prosjektet er å utvikle sammenhengende digitale tjenester i et sømløst system som setter pasienten i sentrum og gjør kommunene i stand…