Regional koordineringsgruppe e-helse Agder (RKG e-helse)

Kommunene i Agder har et etablert samarbeid i RKG e-helse, forankret i kommunedirektørutvalget i Agder. RKG e-helse arbeider for å nå FN`s bærekraftsmål; God helse, Innovasjon og infrastruktur og Samarbeid for å nå målene.

Relaterte anskaffelser (2)

CRANE

CRANE står for Comprehensive Treatment of Chronic Patients in Rural Areas og er en førkommersiell anskaffelse med støtte fra EUs Horizon 2020.

Sømløse velferdsteknologitjenester

Dagens teknologier og tjenester er fragmenterte og det mangler integrasjon mellom velferdsteknologier, journalsystemer (EPJ) og administrative systemer. Målet med prosjektet er å utvikle sammenhengende digitale tjenester i et sømløst system som setter pasienten i sentrum og gjør kommunene i stand…