Innovasjonspartnerskap Smart Data

Smart Data ønsker gjennom innovasjonspartnerskap å løse fremtidens dataforvaltning for kommuner.

De stiller spørsmålet: hvordan kan vi gjøre kommunale data tilgjengelige på tvers av systemer og aktører, og utnytte disse på en smart måte?

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Kjersti Granaasen

Kjersti Granaasen

Innovasjonspådriver Østlandet

kjersti.granaasen@lup.no
480 52 856
Ellen Snartum

Ellen Snartum

Leder Smart Hamar

ellen.snartum@hamar.kommune.no
930 50 343

Om anskaffelsen

Prosess

Prosjektstart

Etablering av prosjektgruppe med representanter fra innkjøp og behovseier(e)

Kartlegge behov

Virksomheten vurdere om behovet er godt nok kartlagt allerede, eller om det bør gjøres en mer omfattende behovskartlegging

Dialog med markedet

Dialogaktivteter rettet mot markedet er 3-delt.

Les mer

Smart Data ønsker å få innsikt og å bli klokere slik at det kan tilrettelegges for en god konkurranse. De har valgt 3 forskjellige dialogaktiviteter:

  • Dialogkonferanse med informasjon samt at deltagerne jobber i grupper i arbeidsverksted for å utforske mulighetsrommet.
  • Skriftlige innspill der leverandørene beskriver hvordan de kan bidra til å dekke behovene.
  • En – til – en møter med leverandører eller søkergrupper/konsortier.

Man kan levere tilbud i konkurransen selv om man ikke deltar i en eller flere dialogaktiviteter.

Se opptak fra dialogkonferansen 25. april 2022.

 

 

Lage konkurransegrunnlag

Arbeidet med konkurransegrunnlaget omfatter konkurransemalen, behovsbeskrivelsen og kontrakten som omfatter utviklingsløpet og kjøpsopsjonen

Les mer

Smart Data bruker innspillene fra dialogaktivitetene til å utarbeide konkurransegrunnlaget.

Informasjonsmøte

Konkurransen om innovasjonssamarbeid er lyst ut, og potensielle leverandører og andre interesserte ble invitert til digitalt informasjonsmøte.

Les mer

Hensikten med informasjonsmøtet var å presentere konkurransegrunnlaget, samt informere om innovasjonspartnerskap.

Vurdere innsendte forslag

Kvalifiserte leverandører (oppdragsgiver kan begrense dette antallet) får levere løsningsforslag. På dette punktet likner innovasjonspartnerskap på prosedyren for konkurranse med forhandlinger.

Pre-kvalifisering av leverandører eller konsortier (søkergrupper)

I et innovasjonspartnerskap må leverandørene som skal levere forslag gjennom en kvalifiseringsrunde

Les mer

Inngåelse av innovasjonspartnerskap

Etter forhandlingene er avsluttet vurderes de endelige tilbudene og det kan inngås ett eller flere innovasjonspartnerskap.

Les mer

Dersom det inngås flere innovasjonspartnerskap er leverandørene i en situasjon der de utvikler løsninger som enten konkurrerer eller som supplerer hverandre.

Konseptutvikling, prototyping og testing

Leverandører som har inngått innovasjonspartnerskap skal så gjennom iterative prosesser for utvikling, prototyping og testing

Kjøpsopsjon

Etter at løsningen er testet har oppdragsgiver en opsjon på kjøp dersom man er fornøyd med resultatene og løsningen er anskaffelsesklar.

Les mer

I noen tilfeller trenger leverandøren mer tid til kommersialisering (få løsningen anskaffelsesklar) enn det opsjonstiden åpner. I slike tilfeller kan løsningen kjøpes på et senere tidspunkt, men da i en ny anskaffelsesprosess og i konkurranse med eventuelt andre løsninger som mener de kan levere på oppdragsgiverens behov.