Ringsaker kommune

Ringsaker er en kommune i Hedmark fylke. Kommunen har et befolkningstall på nærmere 34 000 innbyggere og er med det den mest befolkningsrike blant kommunene i Hedmark og Oppland.

Kontaktinformasjon

https://www.ringsaker.kommune.no/kontakt-oss.465156.no.html

Relaterte anskaffelser

Framtidas sykehjem i Ringsaker kommune

Ringsaker har planer om å bygge et nytt sykehjem som skal stå klart i løpet av 2023. De har ambisiøse målsetninger for bygget og for hvordan det skal være å leve og jobbe der når det står ferdig. Prosjektet er…