Ringsaker kommune

Ringsaker er en kommune i Hedmark fylke. Kommunen har et befolkningstall på nærmere 34 000 innbyggere og er med det den mest befolkningsrike blant kommunene i Hedmark og Oppland.

Kontaktinformasjon

https://www.ringsaker.kommune.no/kontakt-oss.465156.no.html

Relaterte anskaffelser (2)

Innovasjonspartnerskap Smart Vinterveg

I prosjektet Smart vinterveg skal kommunene Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Ringsaker, sammen med leverandører, FoU-miljøer og andre, finne fram til nye og innovative løsninger for vinterdrift av veg og eiendommer. Innovasjon Norge har tildelt 14 millioner kroner til prosjektet.

Framtidas sykehjem i Ringsaker kommune

Ringsaker har planer om å bygge et nytt sykehjem som skal stå klart i løpet av 2023. De har ambisiøse målsetninger for bygget og for hvordan det skal være å leve og jobbe der når det står ferdig. Prosjektet er…