Stor konkurranse om å bli innovasjonspartner i Smart Data

av Kjersti Granaasen

Smart Data fikk 17 søknader fra leverandører og leverandørsamarbeid som ønsket å bli med i konkurransen om innovasjonspartnerskap. Fem leverandører ble prekvalifisert, og i løpet av våren 2023 blir innovasjonspartner valgt.

Å løse utfordringen og utvikle løsningen til innovasjonspartnerskapet Smart Data vil kreve høy kompetanse innenfor flere fagområder.  Det er stilt krav om tverrfaglig kompetanse innenfor teknologi, jus og design hos leverandørene. I tillegg vil det legges stor vekt på et tett og godt samarbeid mellom partene i utviklingsprosessen.

Leverandørene som har prekvalifisert seg, har bred og solid erfaring fra innovasjonsarbeid, noe som vil være viktig for å lykkes med innovasjonspartnerskapet der noe helt nytt skal skapes.

«Vi gleder oss til å lese tilbudene, og er spente på hvem vi skal få med oss på laget i utviklingen av Smart Data» sier prosjektleder Ellen Snartum.

Innovasjon Norge har finansiert innovasjonspartnerskapet for Smart Data med 12 millioner. I tillegg har prosjektet mottatt støtte fra Statsforvalteren i Innlandet.

Brorparten av midlene skal gå til utvikling av løsningen. Hvor godt den foreslåtte løsningen leverer på behovene til Smart Data, vil vi først få vite på høsten 2024. Andre potensielle kunder følger også utviklingen med interesse.

I tillegg til prosjektfinansiering fra Innovasjon Norge, har Smart Data fått bistand i gjennomføringen fra DFØ og LUP.

Løsningen i Smart Data skal gjøre det mulig å skape verdi av kommunale data på tvers av systemer og aktører.

«Denne verdien skal ikke bare komme kommuneorganisasjonen til gode, men også gi gevinster for innbyggere, næringsliv og andre interessenter» poengterer Ellen Snartum.