Nå får prosjektet Smart Data innspill fra bedrifter. Vil din bedrift delta?

av Kjersti Granaasen

Hvordan kan vi gjøre kommunale data tilgjengelig på tvers av systemer og aktører, og utnytte disse på en smart måte?
Nå er tiden inne for å komme med innspill (april/mai 2022).

For å engasjere leverandørene og planlegge for konkurranse om Innovasjonspartnerskapet Smart Data, er en behovsbeskrivelse utarbeidet og det er invitert til flere dialogaktiviteter i april/mai 2022. Se beskrivelse av behovet i filmen nedenfor.

«Utfordringsbildet er komplekst, og vi ønsker derfor å invitere til dialog med mange aktører fra ulike fagmiljøer. Vi tror at den begrensede kompetansen innen utvikling og design, prosesser og informasjon i siloer, samt usikkerhet rundt personvern og datahåndtering hindrer oss fra å få til skikkelig datadrevet innovasjon i kommunen» sier Ellen Snartum, leder for Smart Hamar.

Videre sier hun at «Søkere som ønsker å bli med i konkurransen om innovasjonspartnerskapet bør ha sammensatt kompetanse på fagområder som teknologi, design og jus. For leverandører som ikke dekker alle kompetanseområdene anbefaler vi etablering av en søkergruppe/konsortium for å kunne levere et helhetlig forslag til konkurransen.»

Smart Data lytter til bedriftene og skal bruke innspillene fra dialogaktivitetene til å lage konkurransegrunnlaget for Innovasjonspartnerskapet.

Se oversikt over dialogaktivitetene nedenfor og prosessens tidslinje HER. 

  • Dialogkonferanse med arbeidsverksted april 2022/se opptak
  • Skriftlige innspill der leverandør beskriver hvordan de vil bidra til å dekke behovene
  • 1-1 møter med leverandører eller søkergrupper/konsortier

Konkurranse om innovasjonspartnerskapet kunngjøres høsten 2022. Det er ingen forutsetning å delta i dialogaktiviteter for å delta i konkurranse om innovasjonspartnerskapet.

Smart Data hjemmeside.

Innovasjonspartnerskap, – introduksjon for leverandører. 

Les mer om innovasjonspartnerskapet HER. 

Les mer om innovasjonspartnerskap som prosedyre HER.