Innovasjonspartnerskap: Smart Data skal gjøre hverdagen enklere

av Kjersti Granaasen

Innovasjonspartnerskapet Smart Data har ambisjon om å utvikle en løsning som gjør kommuner i stand til å utnytte egne data til å videreutvikle og forbedre våre tjenester, samtidig som personvern og gjeldende lovverk ivaretas. Målet er å gjøre hverdagen enklere for innbyggere, kommunens ansatte, miljøet og samfunnet i sin helhet.

Kan vi få en enklere hverdag?

Kan kommunene få en enklere hverdag om de kobler sammen ulike typer informasjon fra mange ulike systemer?  Og kan det utvikles nye og enda bedre tjenester for innbyggerne og brukerne?

Tietoevry, Halogen og Wiersholm har inngått partnerskap med Smart Data for å finne løsning på nettopp dette.

-De neste to årene skal vi sammen utvikle en løsning som gjør kommuner i stand til å utnytte egne data til å videreutvikle og forbedre våre tjenester, samtidig som vi ivaretar personvern og gjeldende lovverk. Prosessen skal gi kommunene dypere og bredere innsikt i sine egne data og hvordan disse kan utnyttes for å forbedre tjenestene, forteller leder for strategi og utviklingsavdelingen i Hamar kommune, Edvard Lysne.

– Å skape relevante digitale tjenester som gir samfunnsverdi, er en kompleks oppgave. Smart Data er et godt eksempel på hvordan etablere gode samhandlingsarenaer på tvers av offentlig/privat sektor, der ulike kompetanseområder jobber sammen for å dekke bredden av teknologi, data, design, organisatoriske samt juridiske problemstillinger som må løses.

Gry Arnesen, Head of Data Services i Tietoevry Industry

Et eksempel til inspirasjon for kommuner i hele landet

Startskuddet for Smart Data ble markert med en lansering i Bylab Hamar, der Paul Chaffey fra Halogen delte innsikt om den kraften som ligger i å utnytte digitale data på en smartere måte. Chaffey, som har bred erfaring innen strategisk digitalisering og tjenesteinnovasjon i offentlig sektor, understreket potensialet for Hamarregionen til å fungere som et eksempel og en inspirasjon for andre kommuner i hele landet.

Prosjektet viste frem flere eksempler på hvordan smartere bruk av data kan gjøre hverdagen enklere og bedre for innbyggere, kommuneansatte, miljøet og samfunnet.  Et av eksemplene handlet om hvordan en smart vannmåler kan skape større trygghet i hjemmet både for de som trenger pleie og deres pårørende. Dette kan oppnås ved at vannmåleren varsler hjemmetjenesten dersom noen bruker mindre vann enn vanlig. Edvard Lysne påpekte også behovet for en mer datadrevet tilnærming innen helse- og omsorgstjenesten som svar på utfordringene med bemanning og strammere økonomi.

Arbeidet med å utvikle den teknologiske løsningen starter nå, og vil kunne gi verdifullt grunnlag for hvordan andre kommuner kan utnytte data som en helt integrert del av sine tjenester. Samtidig avhenger suksess av mer enn bare å etablere gode teknologiske løsninger. Det er like viktig at dette arbeidet skaper økt bevissthet hos medarbeidere og skaper grobunn for intern tjeneste- og organisasjonsutvikling. Og ikke minst – at vi får en økt forståelse av de juridiske problemstillingene kommunene må håndtere når vi ønsker å utnytte data til å videreutvikle og skape nye tjenester.

Viktig milepæl for prosjektet Smart Data

-I dag står norske kommuner overfor utfordringen med å tilby bedre tjenester til flere, med stadig tøffere økonomiske rammer og færre medarbeidere. Samtidig finnes en ressurs som ikke kan sies å være fullt utnyttet: data og digitale verktøy som grunnlag for mer presise tjenester.

Selv om resultatene kanskje ikke er umiddelbart synlige for innbyggerne, representerer Smart Data et viktig steg mot en mer effektiv og brukertilpasset tilnærming til offentlige tjenester.

-Vi må utvikle løsninger som vil føre til bedre tjenester for innbyggerne våre. Samtidig er det et viktig mål for dette arbeidet å øke forståelsen hos kommunens medarbeidere for den verdien som ligger i å utnytte data på en smartere måte og skape nye tjenester vi i dag ikke har tenkt på.

Samarbeidsprosjektet Smart Data ble for to år siden etablert av Hamar kommune, Hias IKS og Indigo IKT.

Prosjektet har fått innvilget kr 12 millioner kroner av Innovasjon Norge til utviklingen. LUP bidrar med støtte i prosessen.

Les mer om konkurransen. 

Les mer på Smart Data sine sider.

Les mer om prosedyren Innovasjonspartnerskap