Hias IKS

Hias IKS er et interkommunalt vann- og avløpsselskap eid av Hamar, Stange, Ringsaker og Løten kommune. Hias ble etablert som avløpsselskap i 1974. Intensjonen for selskapet var å rense avløpsvannet fra eierkommunene; Hamar, Løten, Ringsaker, Stange og Vang. Bakgrunnen for dette var sterkt, økende forurensing av Mjøsa.

Kontaktinformasjon

Nettside

http://www.hias.no/

Relaterte anskaffelser (2)

Innovasjonspartnerskap Smart Data

Smart Data ønsker gjennom innovasjonspartnerskap å løse fremtidens dataforvaltning for kommuner. De stiller spørsmålet: hvordan kan vi gjøre kommunale data tilgjengelige på tvers av systemer og aktører, og utnytte disse på en smart måte?

Energiutnyttelse av biogass

Norsk Vann ønsker mest mulig energieffektive – og nøytrale VA-anlegg, og søkte kontakt med programmet og Hias IKS. En plan- og designkonkurranse gav en innovativ løsning.