Konkurransen om innovasjonspartnerskap for dataforvaltning i kommuner er igang!

av Kjersti Granaasen

Det er behov for en fremtidsrettet og helhetlig løsning for datahåndtering som favner kompleksiteten og bredden i den kommunale tjenesteproduksjonen og organisasjonen.

 

Se opptak fra Informasjonsmøte Smart Data

Med ny teknologi og digitalisering økes mengden av data som samles inn i kommunene daglig.

Data er en verdifull ressurs som gjør det mulig å utvikle bedre tjenester til innbyggerne, øke verdiskapningen i næringslivet og effektivisere offentlig forvaltning.

Slik det er i dag er de færreste norske kommuner i stand til å utnytte verdien av sine data i egen virksomhet. Dataene har lav kvalitet og mye data er innelåst i fagsystemer og i stor grad kontrollert av systemleverandørene.

Når det gjelder deling av data har kommunene svake insentiver, samtidig som der er beskjeden etterspørsel fra eksterne aktører.

Oppdragsgiver har behov for en fremtidsrettet og helhetlig løsning for datahåndtering som favner kompleksiteten og bredden i den kommunale tjenesteproduksjonen og organisasjonen. Løsningen må være brukervennlig og ikke kreve høy digital kompetanse for å kunne tas i bruk. Målet er å gjøre det enklere og benytte data i hverdagen, samtidig som vi ivaretar personvern og gjeldende lovverk.

Smart Data skal gjøre kommuner i stand til å utnytte egne data på en sikker måte på tvers av kommunens ulike sektorer, for å kunne utvikle brukertilpassede og sammenhengende tjenester.

«Vi ser for oss at Smart Data ikke bare gjør det mulig å utnytte dataene våre på en smart måte, men at den utviklede løsningen er smart i seg selv» sier prosjektleder Ellen Snartum.

Prosjektet har mottatt 12 millioner kroner fra Innovasjon Norge til innovasjonspartnerskapet. I tillegg har prosjektet mottatt støtte fra Statsforvalteren i Innlandet.

Vil din bedrift alene, – eller i samarbeid med andre, løse fremtidens dataforvaltning?

Konkurransen ble publisert på DOFFIN og TED 21.11.2022 og konkurransedokumentene finner du her: DOFFIN link til konkurransedokumenter

Se hjemmesidene til Smart Data (smart-data.no)

Se mer om prosessen for Smart Data på Innovative anskaffelser

Les mer om anskaffelsesprosedyren innovasjonspartnerskap