Grue kommune

Grue er en kommune i Innlandet. Den ligger midt i Solør, og grenser i øst til finnskogene og Sverige.