Fremtidens hurtigbåt
Under utvikling

Løsning fra

Utslippsfri hurtigbåt med luftputeteknologi

Lite bølge- og friksjonsmotstand gjør at båten kan kjøre fort med lite energiforbruk.
Sist oppdatert
En batteridrevet luftputekatamaran kan være løsningen på Fremtidens hurtigbåt. Ved hjelp av SES-teknologi løftes båten delvis opp av vannet, noe som gir en raskere båt med halvparten av energiforbruket til en vanlig hurtigbåt.

Behov: utslippsfrie hurtigbåter

Hurtigbåter er en viktig del av samferdselstilbudet i Norge, og totalt 200 hurtigbåter er i drift. Av all kollektivtrafikk er hurtigbåt det som forurenser mest. En hurtigbåt forurenser ni ganger mer enn personbiler og fire ganger mer enn fly per transportkilometer.

For å løse denne utfordringen har fylkeskommunene i Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark og Vestland inngått et samarbeidsprosjekt kalt Fremtidens hurtigbåt, Prosjektet er delt inn i to utviklingsløp: energieffektivt design og hydrogendrevet design.

Energieffektivt design går ut på å lage en utslippsfri hurtigbåt som bruker mindre energi enn dagens hurtigbåter (se faktaboks).

Fire konsortier har utviklet hver sin løsning på dette, og alle de fire konseptene ble verifisert av fylkeskommunene i mai 2023. Denne teksten beskriver konseptet til ESNA. De tre andre konseptene kan du lese om her: Enviroinventions – faste foiler, Pascal Technologies – luftputekatamaran med lukket front og LMG Marin – Aktive foiler.

Neste steg for fylkeskommunene er å gå til anskaffelse av et pilotfartøy, som etter planen skal lyses ut i 2024.

Kravene til Fremtidens hurtigbåt – energieffektivt design

Båtene skal kunne frakte 150-180 passasjerer, klare en toppfart på 40 knop og ha en rekkevidde på 40-80 nautiske mil uten lading eller batteribytte. Sammenlignet med dagens hurtigbåt, vil fremtidens hurtigbåt gå betydelig raskere (omtrent 10 knop mer), og rekkevidden vil være nok til å dekke de rutene som i dag tar opp til to timer.

Løsning: luftputekatamaran

Kristiansand-bedriften ESNA har sammen med transportselskapet Torghatten Midt satset på luftputeteknologi – SES (Surface Effect Ship) for å utvikle fremtidens utslippsfrie hurtigbåt. En luftpute mellom skrogene sørger for at båten løftes delvis opp av vannet, noe som minsker motstand og gir høy fart.

SES-fartøy er blitt bygd siden 1960-tallet, men siden de har vært litt mer kostbare å produsere enn tradisjonelle katamaraner, så har den store populariteten latt vente på seg.

ESNA har designet flere SES-fartøy, blant annet verdens første hybrid SES, CWind Pioneer, som går på batteri og diesel. For fremtidens hurtigbåt-prosjekt har de designet en helelektrisk SES som kun bruker batterikraft.

Nøkkelinfo

 • Batteridrevet luftputekatamaran – SES.
 • Over 50% energireduksjon i forhold til dagens hurtigbåter.
 • Toppfart på 50 knop, men er mest energieffektiv i 35-45 knop.
 • Totalreisetiden blir omtrent den samme inkludert ladestopp hver time.
 • Lavere driftskostnader i forhold til dieselbåt.

Båten har to skrog, og ligner på en katamaran, men med litt smalere skrog. Fremme mellom skrogene er det plassert et baugskjørt av fiberforsterket gummi. Bak mellom skrogene er det plassert en akterbag med en bagvifte. En eller flere løftevifter blåser kontinuerlig luft inn i luftrommet mellom de to skrogene.

Baugskjørtet og akterbagen sørger for at luften som blåses inn med løfteviften holder seg mellom de to skrogene, og det dannes en luftpute som løfter båten delvis opp av vannet.

– Luftputen kan løfte opp til 90 prosent av vekta på båten. Når båten har lite kontakt med vannet, kan vi kjøre i veldig høy hastighet med lite bølge- og friksjonsmotstand. Så dette er en båttype som kan kjøre veldig fort med lite energibruk, understreker skipsarkitekt og medgründer av ESNA Trygve Halvorsen Espeland.

Fremtidens hurtigbåt
Båten delt på langs, slik at man ser baugskjørtet mellom skrogene, akterbagen, baugviften og luftputen.

Vi fikk til det vi trodde vi skulle få til. Modelltestene viser at vi får til over 50 prosent energireduksjon.

- Trygve Espeland

Båten har en toppfart på 50 knop, men det er i 35-45 knop den gir minst motstand og er mest energieffektiv.

– I lavere hastigheter, mellom 20-25 knop, skaper båten mye bølger og bruker mer energi. Men kommer du over 30 knop, lager luftputen veldig lite bølger, og er mest energieffektiv, forklarer Espeland.

For å hindre mye bevegelse i båten, har ESNA brukt teknologi fra oljeindustrien til å utvikle et system for bevegelsesdemping. Båten bruker spjeldkassetter som styres av en elektrisk aktuator. Det gjør at spjeldene automatisk åpnes og lukkes for å motvirke havets bevegelser på båten.

– Den har mye mindre bevegelse enn vanlige hurtigbåter av samme størrelse. Vi har gjort fullskalatester med CWind Pioneer ved 35 knop hvor bevegelsesdempesystemet tok bort cirka halvparten av bevegelsene i båten, hevder Espeland.

Fremtidens hurtigbåt
ESNA har bygd en modell i størrelsesforholdet 1/9 av en vanlig hurtigbåt. Modellen på litt over to meter gjennomgikk grundig modelltesting i stille vann og i bølger på Stadt Towing Tank og SINTEF Ocean.

Tror på ladestopp

Espeland tror at batteridrevne hurtigbåter vil fungere godt på korte distanser opp til 80 nautiske mil, som med dagens hurtigbåter tar 2-3 timer. Lengre distanser uten lademuligheter vil kreve flere batteripakker, noe som øker investeringskostnaden, og gjør båten betydelig tyngre og mindre energieffektiv.

– Vi har beregnet at én batteripakke vil holde SES-fartøyet gående i én time før det trenger lading. Men fordi båten kan kjøre mye raskere enn dagens hurtigbåter, vil den dekke dagens ruter på kortere tid, noe som vil gi tid til ladestopp, sier Espeland.

Veien videre

Når fylkeskommunene i Fremtidens hurtigbåt legger ut anbud på pilotfartøy, står ESNA klare til å levere inn tilbud.

– Dette er båter som vi er klare til å bygge, og som vi har fått priset hos flere verft. Alle tekniske løsninger og utstyr er ting som kan kjøpes inn og er godkjente for maritimt bruk, hevder Espeland.

Det er ikke alle hurtigbåtruter som egner seg like godt til elektrifisering. De lengre rutene har begrensede muligheter for ladestopp, noe som gjør de vanskelige å drifte med batteridrevne fartøy uten at det bygges nye havner og strøminfrastruktur.

Espeland tror at designet de har laget for Fremtidens hurtigbåt også vil egne seg utenfor Norges grenser, men at forutsetningene for batteridrift er bedre i Norge fordi vi har så god tilgang på strøm.

– Det vi har utviklet er hurtigbåter som bruker mindre energi enn andre fartøystyper, og det vil uansett gi veldig god gevinst uansett hvor du er i verden. Men energibæreren vil variere, tror Espeland.

ESNA AS

 • Skipsdesignkontor med spisskompetanse på SES og løsninger for lav- og nullutslipp.
 • Etablert i 2015 av skipsingeniørene Nere Skomedal og Trygve H. Espeland, som sammen har mer enn 60 års erfaring med design og bygging av SES.
 • Har utviklet SES-fartøy for transport av personell til offshore vindparker og olje- og gassinstallasjoner.
 • Står bak designet til CWind Pioneer: verdens første diesel-elektriske SES.

Torghatten Midt AS

 • Består av tidligere FosenNamsos Sjø AS og Torghatten Trafikkselskap.
 • Driver sjøveis kollektivtrafikk og opererer (per 2023) 13 fergesamband og 10 hurtigbåtruter.
 • Driver flere initiativ for bærekraft og nullutslippsfartøy, blant annet hydrogenferger og autonom elektrisk ferge med prisbelønte Zeabuz.

Leverandør

ESNA

Rigedalen 41, 4626 Kristiansand

https://www.esna.no/

Kontaktperson:

Trygve Halvorsen Espeland

Skipsarkitekt og medgründer

trygve.espeland@esna.no+47 99452408

Torghatten Midt

Brattørkaia 17B, 7010 Trondheim

https://www.torghatten-midt.no/

Løser dette ditt behov?

Gjenta en innovativ anskaffelse!

1. Gjenbruk og oppdater behovsbeskrivelsen
2. Gå i dialog med markedet
3. Gjennomfør anskaffelse

Kontakt oss i LUP om du ønsker bistand.

Ida Laustsen

Fagleder skalering

idaskaaret.laustsen@lup.no