Offentlige anskaffelser som motor for grønn maritim eksport

av Ida Laustsen

Hvordan kan norsk maritim industri bli mer innovative og bærekraftige ved hjelp av offentlige anskaffelser?

For å svare på dette spørsmålet, inviterte vi i Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) til webinar i samarbeid med Norsk Industri og NHO Sjøfart. Vi inviterte aktører offentlig og privat sektor for å diskutere anskaffelser for 83 milliarder fram mot 2030 – og hvordan disse midlene kan bidra til grønn vekst, samtidig som det gir næringsutvikling.

Hvorfor er dette webinaret viktig for deg?

  • Jobber du i en bedrift får du vite mer om markedsmulighetene og posisjonere deg for offentlige prosjekter som kommer.
  • Jobber du i det offentlige får du oversikt over kommende anskaffelser som kan gi mulighet for å samarbeide med andre offentlige aktører. I tillegg får du høre nyttige erfaringer fra leverandørmarkedet.

Høydepunkter fra webinaret:

  • Statens vegvesen deler erfaringer fra prosessen Lavik-Oppedal og hvordan de har jobbet med automatisering.
  • Trøndelag fylkeskommune forteller om når de skal anskaffe ferjer og hurtigbåter.
  • Norled og Kongsberg maritime belyser muligheter og utfordringer fra leverandørperspektivet. Lars Jacob Engelsen, driftsdirektør i Norled, understreker hvordan det offentlige har brukt anbud på en klok måte – ved å stille overordnede og funksjonelle krav, og gir mulighet for markedet for å finne nye løsninger.
  • Innovasjon Norge, Grønt skipsfartsprogram og DFØ presenterer sitt tilbud for bedrifter og offentlige innkjøpere, og hvordan disse kan bidra til å akselerere det grønne skiftet.

Ta kontakt!

Vi i LUP ønsker å invitere med offentlige virksomheter i felles maritime anskaffelser innenfor offentlige behov for fartøy, teknologi, autonomi, infrastruktur og havner. Vi vil arrangere dialogkonferanser og leverandørkonferanser både regionalt og nasjonalt for innkjøpere og leverandører i løpet av høsten. Ta kontakt med oss på lup@lup.no hvis du ønsker å vite mer om dette.