Kartlegging: Det offentlige skal kjøpe for 83 milliarder

av Ida Laustsen

Fram til 2030 vil vi se en bølge av grønne anskaffelser innen den maritime sektoren i Norge. Det offentlige skal anskaffes maritime løsninger for over 83 milliarder kroner.   Her finner du den fullstendige oversikten og kartleggingen på hvem som skal kjøpe, hva som skal kjøpes og når det skal kjøpes.

Det offentlige er et viktig marked for bedriftene, og kan bidra til å skape et stort hjemmemarked hvor bedriftene kan utvikle og teste løsningene sine. Slik blir leverandørene posisjonert til å vinne internasjonale kontrakter. Et godt hjemmemarked vil også bidra til at løsningene skaleres.  

LUP har fått i oppdrag fra regjeringen å bidra til grønn maritim eksport gjennom innovative anskaffelser og leverandørutvikling. Som en del av dette oppdraget har selskapet Dedinu på oppdrag fra LUP kartlagt kommende offentlige anskaffelser fra maritim næring i kommende år. 

Skal norsk maritim næring også lykkes med å eksportere grønne løsninger i stor skala og beholde sin sterke posisjon som verdiskaper i Norge, er skalering av løsningene i hjemmemarkedet helt sentralt, sier Torun Degnes, daglig leder og innovasjonsrådgiver i Dedinu.

Daglig leder og innovasjonsrådgiver i Dedinu, Torun Degnes. Foto: Zainab Al-Sultan, LUP.

Kommende anskaffelser:

Bare blant de syv største kystnære fylkeskommunene vil det innen 2030 være behov for å kunngjøre anskaffelser til over 80 samband. De drivende faktorene er, i tillegg til den grønne omstillingen, også høyere krav til fleksibilitet og service overfor passasjerene, samt en bærekraftig økonomi.

Anskaffelsesverdi

Den anslåtte kontraktsverdien spenner fra 0,8 millioner til 14 milliarder med fem anskaffelser med verdi over en milliard. Samlet skal det anskaffes fartøy, teknologi, infrastruktur, havn og systemer for over 83 milliarder.

Rapport innledende kartlegging grønn maritim eksport

Utfordringer ved grønne maritime anskaffelser 

Kartleggingen og arbeidet Dedinu har gjort viser viser at noen av utfordringene ved grønne maritime anskaffelser for de offentlige innkjøperne er å:  

  • Sikre at ruteproduksjon opprettholdes  
  • Økonomien er bærekraftig  
  • Passasjerer er fornøyde  

 Utfordringene for leverandørene ved grønne maritime anskaffelser:er

  • Anbudene kommer ofte samtidig og i «bulk» noe som gjør setter press på industrien og driver prisene opp  
  • Kort tid mellom utlysning og leveranse  
  • Risikoavlastning og fordeling av risiko  
  • Mekanismer for å øke kommersiell modenhet 

Generelt oppsummert viser kartleggingen at offentlige anbudgir gode muligheter for rederiene til å innovere. Samtidig er det en utfordring å sikre at ruteproduksjonen opprettholdes, økonomien er bærekraftig og passasjerene er fornøyde. Videre påpeker leverandørindustrien at de ønsker en bedre koordinering på tvers av forvaltningsnivåene slik at infrastruktur og energitilgang bli godt tilrettelagt og optimalt utnyttet, avslutter Degnes.

Vi i LUP skal i 2024 ta i bruk kunnskapsgrunnlaget og ønsker å sette i gang innovative anskaffelsesprosesser, gjennomføre dialogkonferanser og leverandørkonferanser på utvalgte områder nasjonalt og regionalt. Er dette interessant for deg, så ta gjerne kontakt med oss på lup@lup.no