Sandnes eiendomsselskap KF

Sandnes Eiendomsselskap KF ivaretar Sandnes kommunens behov for bygg i form av formålsbygg (skoler, barnehager, helse- og omsorgsbygg), administrasjonsbygg og bygg for andre tjenesteprodusenter. I tillegg omfatter bygningsmassen flere hundre boliger.

Hovedaktivitetene er investeringer, forvaltning, leie og avhending av eiendom. Kommunen eier 300 000m2 og leier 36 000m2 bygningsmasse. Befolkningsveksten i kommunen krever en årlig tilførsel av lokaler i størrelsesorden 10 000m2.

Trykk her for å bli lenket til hjemmesiden til Sandnes eiendomsselskap KF

Relaterte anskaffelser (2)

Trones barneskole

Dagens barneskole på Trones i Sandnes kommune er for liten og byggene er ikke i tråd med dagens krav til undervisningslokaler. I forbindelse med reguleringsarbeidet ble det klart at tre av de eldste byggene er verneverdige. Skal kommunen bygge nytt…

Avfallsfrie byggeplasser

Å kjøpe mer materialer enn vi har behov for, sortere, returnere og til slutt betale for å bli kvitt, er en dårlig løsning både for lommeboken og miljøet. Nå går 11 offentlige byggherrer sammen om et felles krav om avfallsfrie…