Undervisningsbygg Oslo KF

Undervisningsbygg Oslo KF (UBF) var et kommunalt foretak som eide, driftet og utviklet kommunens skolebygg. I 2021 ble Undervisningsbygg, Kultur- og idrettsbygg, Omsorgsbygg og Boligbygg slått sammen og underlagt Oslobygg KF.

Kontaktinformasjon

Nettside

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/etater-og-foretak/undervisningsbygg-oslo-kf/

Relaterte anskaffelser (4)

Avfallsfrie byggeplasser

Å kjøpe mer materialer enn vi har behov for, sortere, returnere og til slutt betale for å bli kvitt, er en dårlig løsning både for lommeboken og miljøet. Nå går 11 offentlige byggherrer sammen om et felles krav om avfallsfrie…

Smart energibruk og lagring av solenergi

En rekke offentlige virksomheter har energiproduserende bygg med solceller på bygningskroppen. Ved etablering av store solcelleanlegg på tak og/eller fasader, så vil det bli produsert mye energi som bygget selv ikke har behov for. Hvordan kan overskuddsstrømmen utnyttes best mulig?

Bedre inneklima i eksisterende bygg

Bergen kommune og Undervisningsbygg Oslo KF forvalter til sammen over 2 millioner kvm bygningsmasse. I denne innovative anskaffelsen søkte de løsninger som effektiviserer oppgradering av ventilasjon i eksisterende bygg. De utfordret markedet på en ny løsning som ville redusere behov…

Oljefyring ut av Oslo-skolene

Hvordan skulle Oslo klare å fjerne oljefyringen fra skolene sine? Fire vinnere ble kåret i en plan- og designkonkurranse og ideene ble videreutviklet.