Miljøvennlige produkter skal erstatte gummi på lekeplasser

av Kjersti Granaasen

I dag er fallunderlag rundt lekeapparater av støpt gummi. Dette gir uønskede utslipp av urban microplast. I en innovasjonskonkurranse jobbes det nå med å utvikle miljøvennlige produkter, til erstatning for de støpte gummidekkene.

Felles ambisjon om å fase ut gummibaserte fallunderlag

I dag benyttes det ofte fallunderlag av støpt gummi i fallsonene rundt lekeapparater, hvor det er behov for både universelt tilgjengelige og støtdempende dekker. Oslo kommune og Bergen kommune har satt seg et mål om å redusere bruk av plast på kommunenes eiendommer.

–Bymiljøetaten i Bergen kommune har i lengre tid jobbet med å øke kunnskapsgrunnlaget rundt urban mikroplast. Vi er opptatt av å kutte utslipp av mikroplast, og å utvikle nye fallunderlag er ett av flere gode tiltak for å sikre mindre utslipp på land. Vi skal bygge trygg og inkluderende lek i byen vår – uten å forurense naturen, sier Lise Reinertsen, direktør i Bymiljøetaten i Bergen kommune.

-Dette er et viktig innovasjonsprosjekt for oss, og vi har valgt produktideer som svarer til kravene om miljøvennlige og faste fallunderlag. Det er tre ganske forskjellige løsninger og med ulike tilnærminger til oppgaven. Vi tror at denne brede tilnærmingen vil gjøre at vi kan få på plass ett eller flere produkter som kan fungere som framtidas løsning for fallunderlag, sier Eli Grimsby, administrerende direktør i Oslobygg KF, som leder prosjektet.

Innovasjonsaktørene

Biospinout One, – fallunderlag av organisk restråstoff fra skog- og landbruk.

– Vi vil utvikle et levende underlag som har selvhelende egenskaper, som bidrar positivt til den lokale naturen, og som barn synes det er kjekt å leke på. Vår løsning tar i bruk organisk restråstoff som er til overs fra skog- og landbruk, er bionedbrytbart og går inn i kretsløpet til menneskene og livet i jorda, sier Tone Berge, daglig leder i Biospinout One.

Biospinout One er et datterselskap av Bioregion Institute, et ideelt selskap som jobber for å fase ut bruken av fossil plast. Biospinout One leder konsortiet, som består av morselskapet og lekeplassprodusenten Elverdal. Leverandørene har gjennomført en kartlegging av hav- land- og
skogbruksnæringene i Vestland, som viser at det finnes industrielle mengder restråstoff, for eksempel treflis, alger og skrapull, som bør utnyttes bedre. Dette er materialer som allerede er ‘’utvunnet,’’ men det finnes ikke et marked for disse, og de blir derfor kastet eller omsatt til en veldig lav verdi.

SINTEF, – råmaterialer fra nåletrær, med bark som hovedmateriale.

Det andre leverandørkonsortiet består av SINTEF, som har med seg næringsklyngen WoodWorks!, rådgivningsselskapet Asplan Viak, anleggsgartneren Boasson AS og  industrikonsernet Norske Skog Skogn AS. De skal se på om et dekke, bestående av ulike råmaterialer fra nåletrær, kan være framtidas fallunderlag-løsning.

– Gruppen vår ønsker å erstatte dagens gummigranulat med et nytt materiale laget av restråstoff fra skogsbruk, mer spesifikt granbark, som vi tenker å bruke både til erstatning av gummigranulat, og der vi også vil bruke  bestanddeler i granbarken som erstatning for det syntetiske limet som brukes i dag. I sum vil dette gi et fallunderlag som er nedbrytbart og som kan komposteres etter endt levetid, forteller prosjektleder Wilhelm Glomm i forskningsinstituttet SINTEF, som leder teamet.

Trigonor AS, – materialer fra 100 % biobasert produksjon og topplag i kork.

Trigonor AS, en totalleverandører av lekemiljøer, har i samarbeid med svenske Turfs AB, som jobber med produktutvikling av lekeplassunderlag, fått tilsagn om midler til å utvikle den tredje produktideen. Leverandørene skal utvikle prefabrikkerte fallflater med gjenvinnbare materialer fra 100 % biobasert produksjon.

– I vårt prosjekt vil vi utforske mulighetene med et topplag som hovedsakelig består av kork. Gjennom blant annet mer kontroll på støpeprosessen og nytt bindemiddel i små mengder, er en intensjon å ta kork et skritt videre som materiale for fallunderlag. Målet vårt er å utvikle et trygt alternativ som reduserer bruken av kjemikalier og risikoen for migrasjon av mikroplast, sier Lindis Markussen, prosjektleder for Trigonor AS.

Ved å dra nytte av de siste fremskrittene innen biobaserte materialer og råmaterialer ønsker Trigonor og Turfs å skape et helt sirkulært produkt som er mer bærekraftig og kostnadseffektivt gjennom produktets levetid.

Gjennom innovasjonsprosjektet vil leverandørene få støtte til design- og konseptutvikling,  utvikling av prototyper og testing. Målet er at produktene skal kunne kommersialiseres etter prosjektets slutt i 2026. I høst starter leverandørene med å videreutvikle produktideene til prototyper, som skal være klare i løpet av neste år.

Fakta om innovasjonsprosjektet:

Prosjekteier: Oslobygg KF

Samarbeidspartnere: Bymiljøetaten i Oslo og Bymiljøetaten i Bergen kommune

Leverandører:

  • SINTEF, WoodWorks!, Asplan Viak, Boasson AS og Norske Skog Skogn AS
  • Biospinout One, Bioregion Institute og Elverdal
  • Trigonor og Turfs

Varighet: Sommer 2023 – høst 2026

LUP bistår prosessen.

Norges forskningsråd støtter prosjektet med 10 millioner kroner.
Les mer om før kommersielle anskaffelser her.

Oslobygg KF

Oslobygg KF er Oslo kommunes eiendomsforetak. Foretaket er en sammenslåing av tidligere Omsorgsbygg, Undervisningsbygg og Kultur- og idrettsbygg, samt utbyggingsvirksomheten til Boligbygg

Oslobygg er en av landets største byggherrer og eiendomsaktører med ca. 2,7
millioner kvadratmeter eiendom og mange spennende prosjekter i
porteføljen. Deres  oppgave er å eie, forvalte, bygge og utvikle offentlige bygg
for alle livets faser. Det dreier seg om barnehager, skoler, omsorgsboliger,
sykehjem, kulturbygg, idrettsanlegg, brannstasjoner og nasjonalanlegg i
hovedstaden. Oslobygg skal utvikle hele byområder, og skal de nærmeste årene
investere for ca. 35 milliarder.

Oslobygg har rundt 600 ansatte i et sterkt tverrfaglig kompetansemiljø. Dette
gjør oss i stand til å være pådriver for endring og fornying av bransjen, og vi
skal være i front på bærekraftige og innovative løsninger samt teknisk
kvalitet. Miljø og bærekraft, digitalisering og seriøst arbeidsliv vil være
prioriterte satsningsområder. Oslobygg KF ligger under byråd for næring og eierskap