Utstyrs-DNA
Tilgjengelig

Løsning fra

Utstyrs-DNA sporer kirurgiske instrumenter fra A til Å

Foto: Stein-Asle Øvrebotn, Retrams
Sist oppdatert
Retrams har funnet en løsning som kan spore alt utstyret som brukes på Haukeland universitetssykehus: - Det blir mindre bruk og kast, de samme instrumentene kan brukes hyppigere og vi kan gjøre sykehusene mer selvforsynte - effekten av dette er enorm, mener daglig leder i Retrams Stein-Asle Øvrebotn.

Behovet: spore kirurgisk utstyr

Hvert år gjennomføres det rundt 26 000 kirurgiske inngrep ved Haukeland universitetssykehus. Det brukes store mengder komplisert kirurgisk utstyr, og sykehuset steriliserer anslagsvis én million kirurgiske instrumenter i sterilsentralen hver år.

Sykehuset manglet et system som holdt oversikt over hvor enkeltinstrumentene befant seg i sterilforsyningskjeden, samt tilstanden på instrumentene. Mye tid gikk bort på leting etter enkeltinstrumenter, og på å erstatte instrumenter som var defekte.

I 2020 inngikk Helse Bergen HF et innovasjonspartnerskap med Retrams AS, hvor målsetningen var å komme med en ny løsning som kunne gi sykehusene i Helse Vest full oversikt over instrumentparken og hvor enkeltutstyret befant seg.

Løsningen: finner det unike DNA-et uten fysisk merking av utstyr

Den lille Florø-bedriften har hatt det travelt siden inngåelsen av innovasjonspartnerskapet med Helse Vest. De har involvert seg i lokale inkubator-miljøer, fått støtte fra Norsk Katapult og knyttet til seg akademiske miljøer. I tillegg har både de og Haukeland sykehus fått besøk av interessenter både fra norske sykehus og internasjonale selskap som er nysgjerrige på den mystiske oppfinnelsen.

– Vi kaller det Retrams Mobile Re-use Scanner. Det handler om å få kontroll på kirurgisk utstyr uten at det er fysisk merket. Det vil si at vi ikke kan tagge, ikke bruke strekkode eller gjøre noe som helst fordi det kan samle bakterier og ødelegge garantien på utstyret, sier Øvrebotn.

Han forteller at kirurgisk utstyr går i en runde fra lager til bruk på pasient, så til rengjøring og service, før sterilisering og inn igjen på lager. Samme utstyr blir gjerne brukt flere år, og går igjennom slike runder utallige ganger. Det eksisterer ingen dokumentasjon på hvor mange ganger utstyr er blitt brukt, hvor det har vært sist, hvor det skal og hvor det befinner seg.

Vi klarer å se det unike DNA-et som skiller tilsynelatende like instrumenter fra hverandre. Med vår skanner klarer vi å identifisere samme skalpell gang på gang, selv etter at den har vært gjennom hele kjeden mange, mange ganger.

- Stein-Asle Øvrebotn

Retrams utforsket mange ulike teknologier før de til slutt satt sammen tre-fire teknologier som de nå bruker for å identifisere og skille like instrumenter fra hverandre. Skanneren deres kan dokumentere hvor utstyret er til enhver tid, og følge hele tidslinjen til hvert enkelt instrument.

– Dette gjør det mulig for sykehuset å begrense smitte, finne riktig utstyr til riktig tid og bruke det hyppigere i stedet for å ha to til tre ganger mer utstyr enn det som er nødvendig. Det er spesielt viktig i disse tider med forsinkelser av leveranser på grunn av pandemi og krig.

– Vi gjør sykehusene mer selvforsynte gjennom å ha full kontroll på utstyret til enhver tid. Effekten er enorm, og det finnes ikke liknende teknologi i hele verden, hevder Øvrebotn.

Utstyrs-DNA
Daglig leder Stein-Asle Øvrebotn (foran) med kollega på laboratoriet hvor de utvikler Retrams Mobile Re-use Scanner. Foto: Retrams

Retrams Mobile Re-use Scanner i korte trekk

  • Gir full kontroll over tidslinjen til utstyret og hvor det befinner seg til enhver tid.
  • Øker dokumentasjonsgraden på kost og nytte for hvert enkelt instrument.
  • Reduserer tid og ressurser brukt på å lete etter utstyr.
  • Øker sykehusets mulighet til selvforsyning og gjenbruk, gjennom mindre bruk og kast av utstyr.

Skaleringspotensiale

– I tillegg til interesse fra sykehus i Norge, har vi fått signaler fra flere internasjonale hold om at det er behov for den teknologien vi har. Vi har blant annet blitt utfordret av næringer som jobber med produksjonslinjer og automatisering, sier Øverbotn og utdyper:

– Spesielt innen flybransjen og romfart, der de har behov for å dokumentere og skille fra hverandre spesialverktøy som utsettes for ekstreme påkjenninger.

Akkurat nå konsentrerer Retrams seg om å utvikle teknologien slik at de kan imøtekomme flere av behovene til norske sykehus. Blant annet ser de på å bruke teknologien til å skanne utstyr før og etter bruk i operasjonssalen med det målet om å forebygge en risikoen for menneskelige feil.

Helse Bergen HF og Sykehusinnkjøp HF går til kjøp

Etter å ha pilotert Retrams Mobile Re-Use Scanner på Haukeland sykehus i ett år, annonserer Helse Bergen HF og Sykehusinnkjøp HF 2. februar 2023 at de inngår en langsiktig avtale om å bruke løsningen på Haukeland Sykehus.

Det finnes ikke liknende løsninger hverken nasjonalt eller internasjonalt, og det betyr i praksis at alle sykehusene i hele Norge kan gå til direkteanskaffelse av Retrams Mobile Re-Use Scanner. Hvor mange sykehus som benytter seg av den muligheten, gjenstår å se.

Retrams AS

  • Etablert i 2018 i Florø, og har senere etablert en avdeling til i Bergen.
  • Leverer smarte digitale oppbevaringsløsninger for industri og helse, og utvikler i 2022 en pilot på kirurgisk utstyrssporing i samarbeid med Helse Bergen.
  • Startet med 1-2 ansatte, og har økt til 8-9 ansatte i løpet av innovasjonspartnerskapet.

Leverandør

Retrams

Strandgata 52, 6905 Florø, Norge

https://retrams.no/

Kontaktperson:

Stein-Asle Øvrebotn

Daglig leder

stein-asle@retrams.no+47 40 40 20 74

Løser dette ditt behov?

Gjenta en innovativ anskaffelse!

1. Gjenbruk og oppdater behovsbeskrivelsen
2. Gå i dialog med markedet
3. Gjennomfør anskaffelse

Kontakt oss i LUP om du ønsker bistand.

Ida Laustsen

Fagleder skalering

idaskaaret.laustsen@lup.no