Vi møter en eldrevegg

av Iris Straume

- Vi har en eldrebølge som kommer. Jeg kaller det heller for en eldrevegg, og den kommer til å treffe oss ganske hardt nå, og ikke om fem til ti år, var beskjeden fra Soheil Dabestani, daglig leder i Diffia på dagens webinar om helseinnovasjon.

Fra.h. Daglig leder i Diffia Soheil Dabestani, avdelingssjef i kreftavdelingen på Sykehuset Østfold Andreas Stensvold og leder i LUP Ingebjørg Harto.

Se opptak fra webinaret nederst i saken.

For å møte utfordringene i helsevesenet må vi tenke nytt: vi må utfordre etablerte systemer og utvikle nye verktøy og måter å jobbe på. LUP snakket med tre bedrifter og deres oppdragsgivere om hvordan de har lykkes med å løse noen av utfordringene.

Løsningene er å finne på badet, på sterilsentralen og i lomma til legen.

På badet

Helse- og omsorgspersonell på sykehjem og sykehus bruker mye tid på å stelle sine pasienter. Det skal de fortsatt gjøre, men på badet ønsker de fleste å klare seg selv. Det er derfor Bano AS har utviklet en baderomsløsning med et vendbart toalett som gir eldre og de med funksjonsnedsettelse selvstendigheten tilbake på badet.

– Vi har nå testet dette konseptet på flere tusen brukere og pleiere. Og brukerne gir uttrykk for at de føler seg trygge. Føler bruker seg trygg, så blir det en enkel forflytning, og vi ser en helt klar indikasjon på at fallrisikoen reduseres. Vi ser også at den totale belastningen på pleierne reduseres, sier direktør for forretningsutvikling i Bano Daniel Nesse.

På sterilsentralen

Norske sykehus steriliserer millionvis av kirurgiske instrumenter hvert år, og disse må det holdes orden på slik at de kan brukes om igjen flere ganger. Retrams har funnet en løsning som kan spøre hvert enkelt instrument uten noen form for fysisk merking.

At en liten teknologibedrift fra Florø ville lykkes med å utvikle en løsning som ikke bare passet behovet til Helse Bergen, men som også har vakt mye interesse fra internasjonalt hold, er ingen tilfeldighet.
Det er tett samarbeid med oppdragsgiver, godt planlagt prosjektledelse og inkludering av alle nivåer helt ned til brukernivå, som har vært nøkkelen.

– Med denne samhandlingen fikk vi dermed tilført nødvendig kompetanse og innblikk i behov og krav, som gjorde det mulig for oss å skreddersy inn mot oppdragsgiver, sier Trine Vederhus i Retrams.

I lomma til legen

Diffia har sammen med Sykehuset Østfold utviklet et verktøy for digital hjemmeoppfølging. Løsningen gjør det enkelt for legene å følge opp og vise informasjon og målinger fra pasienter på mobilen. Pasienten slipper unødvendige reiser til sykehuset, samtidig som de kan holde tett kontakt med legen via chat, bilder, video og digitale skjemaer for symptomkartleging.

– Vi kommer til å få en tsunami av pasienter. Tsunamien vil være ekstra stor innenfor kreftområdet: der ser vi en øktning opp mot nitti prosent på de over 75 år. Det har jeg hverken doktorer til eller sykepleiere til, fastslår Andreas Stensvold, overlege og avdelingssjef i kreftavdelingen på Sykehuset Østfold.

Løsningen som først ble utviklet for oppfølging av kreftpasienter, utvides nå til flere pasientgrupper på flere sykehus i landet.