AMK
Tilgjengelig

Løsning fra

113: bruk av video ved akutte hendelser redder liv

Tiri A. Swanstrøm bruker løsningen i en simulert situasjon. Foto: Lars-Erik Vollebek
Sist oppdatert
Det er lett å misforstå en telefonsamtale, og spesielt hvis personen i den andre enden er stresset eller har panikk. Det vet operatørene på Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) som tar imot telefoner fra personer med behov for akutt helsehjelp. Nå har mange av AMK-sentralene i Helse Sør-Øst testet videosamtaler, og erfaringene er gode.

Behovet: videosamtaler på AMK

Ved behov for akutt helsehjelp ringer man 113 for å snakke med en helsekyndig. Operatøren på AMK vil be innringer forklare situasjonen. Noen ganger kan avgjørende detaljer bli utelatt, spesielt hvis vedkommende er i en presset situasjon eller har panikk. Det å kunne se pasienten og omgivelsene rundt vil kunne hjelpe operatøren til å veilede, og innringer føler seg betrygget på at han gjør ting riktig.

Vestre Viken, ved Klinikk for prehospitale tjenester, hadde i 2019 behov for en brukervennlig, sikker og rask løsning for videosamtaler på AMK som ivaretar taushetsplikten og personvernet til pasienten, innringer og helsepersonell. Den gang eksisterte det ingen løsninger som kunne dekke disse behovene, og med støtte fra Innovasjon Norge ble det inngått et innovasjonspartnerskap mellom Vestre Viken HF og Incendium. Incendium ble kjøpt opp av Bliksund i 2023.

Innovasjonspartnerskap

Innovasjonspartnerskap er offentlig-private partnerskap der norske kommuner og etater går sammen med næringslivet for å utvikle helt nye løsninger på dagens og fremtidens samfunnsutfordringer.

Løsningen: videoplattform tilpasset arbeidsformen på AMK

Det var Incendium som sammen med AMK Vestre Viken, og underleverandørene NoA Ingnite, Public Intelligence og Kind People, i 2020 startet utviklingen av en løsning spesialtilpasset AMK-sentraler i Norge. Etter oppkjøpet i 2023 endret Incendium navn til Bliksund.

Løsningen, ved navn IncidentShare, var på den tiden allerede brukt på 110-sentralene i Norge, samt helsetjenesten i Danmark, Allikevel måtte de videreutvikle løsningen slik at den tilfredsstilte kravene til Vestre Viken.

– Løsningen til Vestre Viken Helseforetak er en videreutvikling av plattformen vi har jobbet på siden Incendium startet i 2013. Som alle våre løsninger er den blitt til gjennom brukerdrevet innovasjon, forteller Thomas Baun, tidligere administrerende direktør i Incendium, og nå direktør produkt i Bliksund.

For å levere en løsning som ikke bare svarte til Vestre Viken sitt behov, men også alle AMK-sentraler i Norge, utførge NoA Ignite og Public Intelligence en grundig brukertesting av pasientenes og ansattes behov. Kompatibilitet med norsk norm for personvern i omsorgssektoren ble muliggjort gjennom Kind People sin kompetanse innen e-helse.

Nye arbeidsprosesser og -metoder ble innarbeidet for operatørene ved sentralen, og utfordringer underveis ble løst i et lyttende samarbeid mellom prosjektdeltakerne i Vestre Viken og leverandørene. Våren 2021 ble testingen utvidet til å favne alle AMK-sentraler i Helse Sør-Øst, i tillegg til Drammen legevakt, som begge valgte å bruke løsningen videre.

Løsningen brukes blant annet av

 • AMK-sentralene i Helse Sør-Øst og Drammen legevakt.
 • Politiet i Danmark og flere andre Europeiske land.
 • Brannvesenet i Norge og Danmark.
 • Forsikringsselskap og sikkerhetsforetak, lufthavner og dyrleger.

Slik fungerer det

Det som skjer når du som skadet eller pårørende ringer til 113, er at du blir møtt av en telefonoperatør som sitter på en AMK-sentral. Hvis AMK-sentralen bruker video, kan operatøren spørre deg om du samtykker til bruk av video, og sender deg i så fall en lenke via tekstmelding.

Klikker du på lenken, vil kameraet på telefonen din automatisk slås på slik at operatøren kan se det du ser. I utgangspunktet vil du som innringer styre selv om det er kameraet foran eller bak som blir brukt, men hvis du har panikk og ikke klarer det selv kan operatøren styre det for deg.

Løsningen ivaretar taushetsplikt og personvern til pasienter, innringere og helsepersonell helt automatisk uten at du behøver å laste ned en app, registrere en bruker eller bruke bank-id.

Selv bestemor på 85 kan klare det, og nettopp dét har Bliksund fått gode tilbakemeldinger på:

– Fastlegene i Danmark som har brukt løsningen sier at eldre medborgere syntes det er så enkelt, og derfor velger de å bruke vår løsning. Vi må huske at ofte er personene som ringer inn i en presset situasjon, og de skal ikke gå igjennom mange kompliserende trinn for å få den hjelpen de har krav på.

– Vi har hatt det fokuset siden 2013 – at det skal være lett å bruke med en gang. Også på operatøren sin ende skal de være enkelt. Fordi deres primæroppdrag er å beskytte og hjelpe andre, og da skal de ikke stå og fikle med teknologien, poengterer Baun.

AMK
Bilde fra simulert situasjon. Foto: Lars-Erik Vollebek

Lettere å allokere ressurser

Når operatøren ser video fra hendelsen, er det lettere å allokere tilstrekkelig med ressurser til uttrykning, samt vite hva slags utstyr som trengs. Eksempelvis brukte beredskapen tilknyttet leirskredet i Gjerdrum Bliksund sin live-stream løsning for droner for å få oversikt over skredområdet.

– Det har spart mange ressurser samtidig som beredskapen ikke er svekket. Riktig allokering av ressurser har spesielt stor betydning i tynt befolkede områder hvor det er begrenset uttrykningskapasitet. Dette handler ikke nødvendigvis om å spare penger, men om å øke sikkerheten for oss alle, påpeker Baun.

Resultater fra utviklingsfasen

 • Brukerundersøkelsene viste høy grad av nytteverdi og brukervennlighet.
 • AMK-operatørene opplevde at video bidrar til mer presis veiledning og rådgivning.

Tall fra Vestre Viken viser at

 • Bruk av video oppleves nyttig for AMK-operatørene.
 • Innringere sier at det er lett å slå på video.

Tall fra AMK-sentralene i Danmark viser at

 • I en av syv tilfeller hvor operatøren normalt hadde sendt ut ambulanse, ser de at situasjonen kan løses på stedet.

Ønsker at alle legevakter og AMK-sentraler i Norge skal bruke systemet

– Vi fikk en stor fordel gjennom innovasjonspartnerskapet med Vestre Viken fordi det ga oss viktig innsikt i helsesektoren i Norge. Det har vært et intensivt og aksellerert oppdrag for oss, samtidig som det var et supert samarbeid med oppdragsgiver.

Baun avslutter med at han ønsker at alle legevakter og AMK-sentraler i Norge skal bruke løsningen:

– Dette systemet er så nyttig, og vi vet at det kan redde menneskeliv. Det gjør at vi føler oss moralsk forpliktet til å utbre det.

Bliksund AS

 • Software-selskap som ble opprettet i Grimstad i 2010. Investeringsselskapet Monterro har vært hovedeier siden 2021.
 • Tilbyr en rekke digitale løsninger for bruk i nødsituasjoner.
 • Har kontorer i Grimstad, Oslo og Bergen, i tillegg til kontorer i Danmark, Sverige og Vietnam.
 • I 2023 kjøpte de det danske selskapet Incendium, selskapet som opprinnelig skapte IncidentShare.

Leverandør

Bliksund

Jon Lilletunsvei 7, 4878 Grimstad

https://bliksund.no/

Kontaktperson:

Irene Dybdahl

Salgsdirektør

irene.dybdahl@bliksund.com+47 468 23 113

Løser dette ditt behov?

Gjenta en innovativ anskaffelse!

1. Gjenbruk og oppdater behovsbeskrivelsen
2. Gå i dialog med markedet
3. Gjennomfør anskaffelse

Kontakt oss i LUP om du ønsker bistand.

Ida Laustsen

Fagleder skalering

idaskaaret.laustsen@lup.no