Oppfølging
— bruke avtalen og ta ut gevinster

Når en kommune går til anskaffelse av f. eks skoleskyss er det behovet for transport man kjøper dekning for. I tillegg kan man ha forventninger om at løsningen skal være sikrere, billigere, raskere og mer pålitelig. Det er det vi kaller gevinster. I noen tilfeller må man gjøre endringer på egen virksomhet eller måten man driver på for å kunne ta ut potensialet av disse gevinstene. Det er det vi mener med å bruke avtalen.

Les mer...

Pil

Kontraktsoppfølging

Kontrakten fordeler ansvar og risiko mellom partene. Kontrakten må gjøres kjent i virksomheten og nødvendige tiltak må utføres for at kontrakten skal fungere etter hensikten. Les mer om kontraktsoppfølging og få tilgang til verktøy på anskaffelser.no

Bruke og forvalte avtalen

Les mer om hva du som bestiller må tenke på i prosessen fra bestilling til betaling og hvordan du skal forvalte avtalen gjennom hele kontraktsperioden på anskaffelser.no

Husk å gjennomfør en sluttevaluering av anskaffelsen for sikre læring og erfaringsoverføring.

Gevinstrealisering

Metodikk for innovative anskaffelser legger stor vekt på gevinstrealisering. Klarer vi ikke å planlegge, beregne og ta ut gevinster i forbindelse med anskaffelser av nye løsninger, kan vi risikere at hele anskaffelsen og innovasjonsprosessen blir bortkastet, eller at potensialet ikke blir tatt ut. Under eksempler og verktøy finner du eksempler på gevinstanalyser for utvalgte prosjekter. Analysene er utført av en nøytral tredjepart og presenterer blant annet tall for offentlige besparelser, nye arbeidsplasser og reduksjon i CO2 utslipp.

Sjekkliste

Pil

Sjekkliste

  • Husk at dersom ytelsene som leveres endres i forhold til det som er avtalt i kontrakten, kan endringen i realiteten være en ulovlig direkte anskaffelse.
  • Husk at den nye kontrakten gjøres kjent i egen virksomhet for dem som er aktuelle brukere av den
  • Det er lurt å ha jevnlig oppfølging av kontrakten med leverandøren
  • Husk å evaluere leveransen underveis

Eksempler og verktøy

Pil

Ta meg videre til mer veiledning på anskaffelser.no

Pil

Her finner du mer veiledning om kontraktsoppfølging

Kom i gang med kontraktsoppfølging

Bruke avtalen

Forvalte avtalen