Forankre
- en innovativ anskaffelsesprosess

En innovativ anskaffelsesprosess er annerledes både for innkjøpere og for prosjektledere/behovseier. Det kan oppstå usikkerhet både om prosessen og om løsningen i den andre enden. I slike prosesser er det viktig at alle drar i samme retning, at man anerkjenner økt risiko, og at man får støtte når man møter motbakker. En skikkelig forankring av den innovative anskaffelsen skal sørge for akkurat det.

Les mer...

Pil

Når vi snakker om forankring er nivå og formål et greit sted å starte.  Strategisk, det øverste nivået handler det om at virksomheten har forankret en generell innovativ anskaffelsespraksis. Det neste nivået, operativt handler det om at begrunnelsen for en konkret innovativ anskaffelse er forankret i en kontraktstrategi eller annen rutinebeskrivelse. Det siste nivået er taktisk og handler om ulike former for forankring gjennom interne sponsorer, mandat, styringsgruppe, tverrfaglig anskaffelsessteam osv.

Strategisk bruk av anskaffelser er et kraftig virkemiddel for å nå virksomhetens overordnede og langsiktige mål. For å forankre og støtte koblingen mellom anskaffelser og virksomhetsmål, viser erfaring at det å ha en anskaffelsesstrategi hjelper. Etter at en anskaffelse er gjennomført skal kontrakt og gevinstrealisering sørge for at man når målene virksomheten hadde for anskaffelsen. Eksempel på anskaffelsesstrategi finner du under «Verktøy og eksempler».

Sjekkliste

Pil

Sjekkliste

Forankring av arbeidsprosessen og anskaffelsen skal hjelpe deg å holde prosessen i gang selv om du møter på utfordringer. Nedenfor finner du suksesskriterier for å lykkes med å forankre en innovativ anskaffelsesprosess.

  • Sørg for forståelse og anerkjennelse for at innovative anskaffelsesprosesser tar noe lengre tid enn ordinære anskaffelser.
  • Få aksept for å involvere personer med ulik kompetanse fra virksomheten inn i arbeidet, enten i prosjektgruppen eller deltakelse i behovsarbeidet.
  • Sørg for at alle som blir berørt av den innovative anskaffelser forstår at innovative anskaffelser er en ny og en annerledes prosess.
  • Forståelse for at det er nye, mer lønnsomme eller bedre løsninger som skal utvikles, og at de som blir berørt blir involvert og motivert for å unngå konflikt når resultatet foreligger.
  • Ledelsen i virksomheten må forstå at når man arbeider med nye løsninger kan uforutsette ting skje.
  • Sørg for budsjett for aktiviteter som eksempel bistand til behovskartlegging, lokalleie/ mat i forbindelse med workshop/ dialogkonferanser eller annet.

Verktøy og eksempler

Pil

Verktøy for ledelsesforankring av innovative anskaffelser

Verktøy for ledelsesforankring av innovative anskaffelser finnes i en analog og digital versjon. Den analoge versjonen brukes printes ut og brukes i fysiske møter, mens den digitale versjonen kjøres i MIRO og fungerer både i digitale og fysiske møter. Man trenger ikke betalt tilgang til MIRO for å duplisere arkene og bruke dem i en gruppeprosess.

Ta meg videre til mer veiledning på anskaffelser.no

Pil

Her er de viktigste lenkene til fordypning innenfor temaet forankring

Innovative anskaffelser – forankring og organisering

Les mer om Anskaffelsesstrategi

Les mer om Kontraktstrategi