Energisk startskudd for smartere bruk og lagring av solenergi

av Harald Aas

Ti offentlige virksomheter, med Undervisningsbygg KF i spissen, informerte om kommende anskaffelser og felles utfordringer innen solenergi, og ba leverandørene samtidig om innspill på hva som kreves for at de skal kunne utvikle og levere de gode løsningene. Sånt blir det gode utviklingsprosesser av.

Fra venstre: Næringsbyråd i Oslo, Kjetil Lund, Administrerende direktør i Undervisningsbygg, Rigmor Hansen,og mijlørådgiver i Undervisningsbygg, Bodil Motzke. Foto: Undervisningsbygg KF.

 

Ti offentlige virksomheter, alle med «byggherrehatten» og overskuddsenergi som fellesnevner, har valgt å forene krefter for å benytte innkjøpsmakten mer strategisk. De ønsker seg smartere måter å både bruke og lagre overskuddsenergien i sine respektive bygg.

Grunnideen med å forene krefter på denne måten er å komme raskere fra enkelpiloter til skalerbare løsninger. Det gjør man fordi etterspørselen er drivkraften for innovasjonen, samtidig som leverandørene har et større volum å produsere for fra start, i tillegg til at både erfaringene høstes av flere virksomheter og forbedringer kan gjøres parallelt. Fellesinitiativet vil også ha større påvirkningskraft til å endre på noen av begrensningene i gjeldende regelverk, enn om hver enkelt aktør forsøker på dette isolert.

På konferansen fikk leverandørene god innsikt i både felles utfordring, kommende anskaffelsesprosesser i nær fremtid hos virksomhetene og ble gjort oppmerksomme på kommende plan- og designkonkurranse fra Undervisningsbygg på området. De fikk også mulighet til å spille inn på hva som er avgjørende for at de til syvende og sist kan levere de gode løsningene. Innspillene gikk både på hvordan det er hensiktsmessig å rigge anskaffelsesprosesser som gir mulighet for innovasjon, entrepriseform, hvordan man kan be om funksjonalitet og ta høyde for klimatiske forhold, og ikke minst hvilken informasjon leverandørene trenger når de skal levere gode og treffsikre tilbud som danner et bedre grunnlag for smartere bruk og lagring av solenergi som møter oppdragsgivers behov og kvalitetskriterier.

Foto (Leverandørutviklingsprogrammet): her gjennomgås kommende og relevante anskaffelsesprosser hos Østfold fylkeskommune, Undervisningsbygg, Sarpsborg kommune, Akershus fylkeskommune Eiendom, Trøndelag fylkeskommune, Kultur og idrettsetaten, Statsbygg og Vestfold fylkeskommune).

Dette er både nyttig og nødvendig innsikt for de offentlige byggherrene når de i sin tur skal be leverandørene om de gode løsningene. Å legge til rette for grønn innovasjon handler ikke bare om å sette klimakrav, men å sette de på en fornuftig måte som samtidig gir rom for nye løsninger og innovasjon.

Leverandørkonferansen på Helsfyr i dag, med 75 leverandører i salen og 130 deltakere totalt, er kun første steg på veien til nye og nyttige løsninger innen smartere bruk og lagring av solenergi i offentlige bygg. Og vi i Leverandørutviklingsprogrammet gleder oss til fortsettelsen.

 

Oslo Kommune skal investere for 26 mrd det neste året. Det gir oss store innkjøpsmuskler som vi skal bruke. Vi skal bruke vår innkjøpsrolle til å etterspørre grønne løsninger og innovative løsninger. Gjennom å gjøre det går vi foran og bidrar til å modne bransjen, presser markedet i grønnere retning og til innovasjon og slik bidrar vi til en grønnere utvikling.

Kjetil Lund, næringsbyråd i Oslo under Leverandørkonferansen 6. mars 2018