Utvikling av utslippsfrie hurtigbåter i gang

av Hilde Sætertrø

Trøndelag fylkeskommune har initiert utvikling av en utslippsfri teknologi/konsept for hurtigbåt som ikke eksisterer gjennom en før-kommersiell anskaffelsesprosess: "Dette er en veldig spesiell måte å organisere teknologiutvikling på", sier Erik Iansen i Selfa Arctic i en artikkel på sysla.no

Trøndelag fylkeskommune har initiert utvikling av en utslippsfri teknologi/konsept for hurtigbåt som ikke eksisterer gjennom en før-kommersiell anskaffelsesprosess: «Dette er en veldig spesiell måte å organisere teknologiutvikling på», sier Erik Iansen i Selfa Arctic i en artikkel på sysla.no

Les fra artikkelen på sysla.no her.

Før-kommersiell konkurranse om å utvikle et utslippsfritt konsept for hurtigbåt «som industrien ikke vet om de får til å levere» har blitt svært godt mottatt i markedet. Hele 5 konsortier (av 7 tilbud, hvorav 30 selskaper til sammen har deltatt) ble tildelt utviklingsmidler fra Trøndelag fylkeskommune, 1,5 mill kr hver. Konsortiene ledes av: Brødrene Aa, NTNU Technology Transfer/Flying Foil, Rødne Trafikk AS, Transportutvikling AS og Selfa Arctic AS. Den gode mottakelsen kommer av måten det er gjort på: Viktig bærekraftig teknologiutvikling, som skal bringe samfunnet frem til nullutslipp, gjøres best igjennom innovative offentlige anskaffelser!

Les mer om prosessen frem til i dag:

Invitasjon til før-kommersiell utvikling av nullutslipps hurtigbåter er kunngjort

Etablerer fabrikk i Trondheim fordi fylkeskommunen etterspør miljøvennlige ferger og hurtigbåter

Starten for nye energikilder til hurtigbåter

Fremtidens hurtigbåter – utslippsfrie løsninger