Invitasjon til før-kommersiell utvikling av nullutslipps hurtigbåter er kunngjort

Her ligger konkurransedokumenter (invitasjon til å delta i et utviklingsløp) med behovsbeskrivelse og tildelingskriterier: Doffin Trøndelag fylkeskommune legger flere millioner kroner på bordet for å skape løsninger for nullutslipps hurtigbåter. I disse inngår også Klimasatsmidler fra Miljødirektoratet i potten. Fylkeskommunen ønsker å oppnå løsninger for nullutslipp når dem i 2022 legger ut anbud om hutigbåt-strekninger. … Fortsett å lese Invitasjon til før-kommersiell utvikling av nullutslipps hurtigbåter er kunngjort