Automatisk miljøovervåking

Miljødirektoratet har behov for å effektivisere og forbedre miljøovervåkingen. De ønsker derfor å få utviklet automatisk miljøovervåking som tar i bruk miljø-DNA. I dag gjøres det manuelle registreringer på et lite utvalg av lokaliteter med denne metoden, noe som er tidkrevende, kostbart, og gir begrenset mulighet for å oppdage endringer og begrense skadeomfang.

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Harald Aas

Harald Aas

Innovasjonspådriver stat

harald.aas@lup.no
920 81 670
Sunniva Aagaard

Sunniva Aagaard

Prosjektleder

sunniva.margrethe.due.aagaard@miljodir.no
Tlf: 73 58 05 00 | Mob: 465 08 723
Johan Englund

Johan Englund

Fagdirektør

Johan.Englund@dfo.no
938 24 553

Om anskaffelsen

Prosessbeskrivelse

Forprosjekt

Forprosjektet skal avdekke om det er grunnlag for å gå videre med et hovedprosjekt med støtte fra Forskningsrådet, eller om løsningene kan utvikles på andre måter.

Les mer

I løpet av forprosjektet skal prosjektgruppen:

  • Kartlegge behovet og tilgjengelige løsninger ytterligere
  • Invitere til dialog mellom behovseier, fagmiljøer og potensielle leverandører
  • Konkretisere behovet ytterligere
  • Skrive søknad om hovedprosjekt (eller beskrive alternativt utviklingsløp)

Hovedprosjekt, før-kommersiell anskaffelse

Prosjektet ble videreført som en før-kommersiell anskaffelse med støtte fra Forskningsrådet

Les mer

Prosjektet nærmer seg sin avslutning for de to gjenværende konsortiene i denne før-kommersielle anskaffelsen. Begge gjennomført sine felttester høsten 2022, og skal levere sluttrapporter i første kvartal 2023.

Det er to gjenværende konsortiene i den før-kommersielle anskaffelsen. Den en grupperingen er ledet av NIVA (Norsk institutt for vannforskning) som har med seg Akvaplan-niva, Offshore Sensing, Universitetet i Sørøst-Norge (USN), MECTRO, Mosaiq, Norwegian Research Center (NORCE), Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI, USA), Interdisciplinary Centre of Marine and Environmental Research of the University of Porto (CIIMAR, Portugal), INESC-TEC (Portugal) og Veterinærinstituttet (NVI).

Det andre konsortiet består av DMR Miljø og Geoteknikk As (lead) som sammen med DNASense har utviklet noe de kaller AFDLAB (Automated Field DNA LAB). Begge konsortiene vil nå fullføre felttester og en sluttrapport som skal leveres i første kvartal 2023.

I januar 2023 vil det gjennomføres avslutningssamtaler med begge leverandørene for å høre hvor langt unna de er en anskaffelsesklar løsninger og hvilken planer Miljødirektoratet har for en eventuell påfølgende anskaffelse av en løsning. Dersom det er behov for mer utvikling, vil det også blir tema for avslutningssamtalene. En eventuell påfølgende anskaffelse av løsningen vil offentliggjøres og være åpen for deltakelse for alle som mener de kan levere en løsning som svarer på behovene og kravene i anskaffelsen. Både DFØ og LUP deltar på avslutningssamtalene.