Siste fase i den før-kommersielle anskaffelsen til Miljødirektoratet

av Harald Aas

Det har snart gått tre år siden Miljødirektoratet satt i gang sin første før-kommersielle anskaffelse av en løsning for automatisk miljøovervåking med miljø-DNA. Prosjektet er nå inne i sin siste fase og endelig rapport skal leveres i første kvartal 2023. LUP fikk være med på felttestingen med de to gjenværende konsortiene som demonstrerte sine løsninger i Drammenselva ved Hokksund 06.oktober 2022.

I en før-kommersiell anskaffelse deltar flere leverandører i fasene med idéutvikling, prototyping og til slutt test. Vanligvis er det en avskalling fra hver fase der man f. eks starter med fem leverandører i idéfasen, tre går videre til prototyping, og to får fullføre utviklingsløpet med test slik tilfellet er med Miljødirektoratet og Automatisk miljøovervåking.

Denne strålende torsdagen i oktober var vi invitert med på felttesting av Miljødirektoratet. Vi fikk et hyggelig gjensyn med de to prosjektlederne som i hver sin omgang har fulgt prosjektet siden starten i 2019. Videre ble vi introdusert for de to gjenværende konsortiene og fikk en demonstrasjon av deres prototyper. Kort fortalt er denne før-kommersielle anskaffelsen initiert av Miljødirektoratet med et ønsker om at det utvikles en løsning for automatisk prøvetaking, automatisk DNA analyse og automatisk rapportering av resultatene fra disse prøvene.

Se også innslaget om saken på NRK Oslo og Viken

Seksjonsleder i Miljødirektoratet Janne Øvrebø Bohnhorst (t.v) ledet prosjektet i starten. Siden tok seniorrådgiver Sunniva Aagaard over for Miljødirektoratet. Foto: Harald Aas, LUP

Seksjonsleder i Miljødirektoratet Janne Øvrebø Bohnhorst (t.v) ledet prosjektet i starten. Siden tok seniorrådgiver Sunniva Aagaard over for Miljødirektoratet. Foto: Harald Aas, LUP

Les intervjuet med tidligere prosjektleder Janne Bohnhorst: En månelanding innen miljøovervåking 

Det er to gjenværende konsortiene i den før-kommersielle anskaffelsen. Den en grupperingen er ledet av NIVA (Norsk institutt for vannforskning) som har med seg Akvaplan-niva, Offshore Sensing, Universitetet i Sørøst-Norge (USN), MECTRO, Mosaiq, Norwegian Research Center (NORCE), Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI, USA), Interdisciplinary Centre of Marine and Environmental Research of the University of Porto (CIIMAR, Portugal), INESC-TEC (Portugal) og Veterinærinstituttet (NVI).

Overingeniør Thomas Heggem og prosjektleder Anette Engesmo i felttesting av deres prototype. Foto: Harald Aas, LUP
Konsortiet med Niva i spissen har utviklet eDNAuto – Aquatic in situPlatform for Environmental Nucleic Acid Species Monitoring. Foto: Harald Aas, LUP

 

Forskningsrådet tilbyr midler til gjennomføring av både forprosjekter og hovedprosjekter etter metoden for før-kommersielle anskaffelser. Les mer om tilbudet fra Forskningsrådet her. 

Det andre konsortiet består av DMR Miljø og Geoteknikk As (lead) som sammen med DNASense har utviklet noe de kaller AFDLAB (Automated Field DNA LAB). Begge konsortiene vil nå fullføre felttester og en sluttrapport som skal leveres i første kvartal 2023.

Avdelingsleder i DMR Poul Larsen viser frem deres eDNA-robot. Foto: Harald Aas, LUP

Felttestene ble utført i Drammenselva ved Hokksund Camping.

Her ser man prototypen med lokket nede. Enheten er selvforsynt med strøm fra solcellepanel og brenselcelle. Foto: Harald Aas, LUP

 

Veien videre for disse prototypene avhenger i første rekke av hva oppdragsgiver og leverandør ser for seg, men også av behovet for videreutvikling/foredling (hvor langt unna leverandørene er et kommersielt produkt), interesse fra andre potensielle kunder, og behovet for videre finansiering. Selv en vellykket prototype må gjennom en kommersialiseringsprosess som handler om å få på plass en produksjonslinje, deler og service, garantier og prissetting, distribusjon og forretningsmodell for å nevne det viktigste. I denne fasen er leverandørene som oftest avhengig av klare kjøpesignaler fra potensielle kunder, støtte til videreutvikling fra virkemiddelapparatet, investorer eller egne investeringsmidler for å kunne ta en beslutning om å gå videre mot et ferdig produkt eller tjeneste som kan anskaffes.

LUP vil sammen med DFØ initiere et møte etter prosjektet er avsluttet for å presentere mulige veier videre både for oppdragsgiver og leverandørene som har deltatt i den før-kommersielle anskaffelsen.

Takk for at vi fikk være med på felttest, og lykke til videre til alle som har vært involvert i denne før-kommersielle anskaffelsen.