Pågående anskaffelse

Smart energibruk og lagring av solenergi

Innovasjonsløft

En rekke offentlige virksomheter har energiproduserende bygg med solceller på bygningskroppen og ved etablering av store solcelleanlegg på tak og/eller fasader, så vil det bli produsert mye energi som bygget selv ikke har behov for. Bygg kan levere ut på nett opp til 100 kW, men på solfylte ettermiddager, helger og ferier kan det være risiko for at det produseres energi over denne grensen. Det er på bakgrunn av dette at vi nå står nå samlet og stiller krav til smarte løsninger innen både lagring og smart bruk av energien som produseres. For å realisere dette må det legges et utviklingsløp, i tillegg til å se på hindringer i eksisterende rammevilkår og regler. Her legger vi opp til et godt samspill mellom offentlige og private aktører for å både få frem de gode løsningene.