Tilgjengelig

Løsning fra

Simuleringsbasert opplæring for psykologstudenter

Spilleren må ta flere veivalg i løpet av spillet som påvirker dialogen med pasienten. Foto: Attensi
Sist oppdatert
Attensi har utviklet ObserVR: spillbasert trening på pasientkonsultasjoner - Alle vet at piloter trener på simulatorer før de er ute og flyr. Med vår løsning gir vi psykologstudenter og helsepersonell den samme muligheten til å trene på samtaler uten at det er på et ekte menneske, sier salgsdirektør i Attensi Bjarne Johnson.

Behovet: opplæring innen psykisk helsearbeid

Psykisk helsevern, på lik linje med helsetjenesten i sin helhet, står foran store utfordringer med redusert tilgang til kvalifisert helsepersonell, ressurser og en økende andel mennesker som trenger helsehjelp. Derfor så St. Olavs hospital etter nye løsninger for opplæring og trening av helsepersonell innen psykisk helse – som kunne øke praksismulighetene for studenter og ansatte.

I samarbeid med NTNU og Melhus kommune, søkte Klinikk psykisk helsevern St. Olavs hospital på midler fra Innovasjon Norge. De fikk innvilget åtte millioner kroner i støtte, og inngikk i 2021 et innovasjonspartnerskap med Attensi AS hvor målet var å utvikle en simuleringsløsning for ferdighetstrening av helsepersonell. EGGS Design var med som underleverandør, og hadde ansvaret for brukersentrert innovasjonsmetodikk.

Løsningen: ObserVR

Studenter og helsepersonell bruker gjerne flere år på å få nok ferdighetstrening innen observasjon og gjenkjenning av kliniske tegn. I dagens utdanningsløp er mengden og kvaliteten på treningen varierende ut ifra hvor man får praksisplass, tilgjengeligheten på en veileder og bredden i pasientene du møter.

ObserVR er en løsning som gjør at studenter og helsepersonell innen psykisk helsearbeid kan øve seg på å gjenkjenne pasienters adferd og følelser i et miljø hvor det er trygt å prøve og feile. Gjennom en virtuell virkelighet får spilleren øve seg på å observere og snakke med pasienter. Man får trent på å formulere setninger, lede dialogen i ulike retninger og tolke tegn som pasienten gir.

Attensi har foreløpig utviklet én episode. I episoden møter man Emma, en tenåring som er kommet på førstegangssamtale på distriktspsykiatrisk senter. Spilleren sin oppgave er å snakke med Emma og observere hennes uttrykk og væremåte. Dialogen vil endre seg etter veivalgene man tar underveis, og hva man sier.

- Noe av poenget med løsningen er at du kan snakke, og du kan formulere dine egne setninger etter gitte tema eller bestemte ord. Det gir en mye større læringseffekt enn hvis du skal klikke på forhåndsdefinerte valg.

- Andreas Rimala

Det er mange som gruer seg til å ha pasienter for første gang, og her får du en realistisk simulering, forteller Rimala, klinisk psykolog og teamleder for innholdsdesign i Attensi.

ObserVR
Stemmegjenkjenning bidrar til å gjøre simuleringen realistisk. Her ser vi pasienten Emma. Spilleren må konstruere egne setninger basert på stikkord for å velge videre retning i samtalen med Emma. Foto: EGGS Design.

Tar VR ett skritt videre

Attensi har utviklet VR for opplæring i mange år, men sier selv at de har forbedret teknologien betydelig i prosjektet med St. Olavs hospital. Emmas følelsesuttrykk måtte være realistiske nok til at spiller kan lese symptomer og tegn basert på hennes væremåte.

– Vi ønsket å ta det visuelle og simulerte til et helt annet nivå, og med ObserVR har vi løftet det mange hakk. Når det er snakk om avansert observasjon av personer med psykologiske lidelser, så må det være så utrolig bra, så både det visuelle og auditive er løftet mange, mange hakk, sier salgsdirektør i Attensi Bjarne Johnson.

I løpet av innovasjonspartnerskapet med St. Olavs hospital har Attensi utviklet en grunnmur som gjør det enkelt å bygge på mer innhold. Episoden med Emma har vist at VR har potensiale som utdanningsverktøy i psykiatrien.

Gode resultater fra pilottesten

Underleverandøren EGGS Design startet tidlig med å involvere helsepersonell gjennom en gruppe fageksperter og en gruppe testbrukere. Innholdet i episoden er et resultat av innspill fra 17 fageksperter fra St. Olavs hospital, Melhus kommune og NTNU.

– Vi har to sluttbrukere: det er spilleren, som er den som skal lære, også er det veilederen. Det handler om å skape trygge rammer hvor den som spiller kan øve seg på observasjon og gjenkjenning av psykiste tegn. Slik kan spilleren eksperimentere og prøve uten at det får store konsekvenser, sier Gøril Fluge Storrø, Health tech lead i EGGS Design.

Piloten gjennomgikk mange runder med tester, blant annet en omfattende pilottest over tre uker på to distriktspsykiatriske sentre. Testpersonene bestod av miljøterapeuter, vernepleiere, psykologer og studenter. Resultatene viste at 93 prosent likte den måten å lære på, 80 prosent opplevde høy grad av tilstedeværelse og 50 prosent lærte mer om observasjon av kliniske tegn ved å spille.

– Alle testpersonene var godt erfarne folk, bortsett fra de to studentene. Ved kortere tester i studentgrupper så vi at læringsutbyttet var betraktelig større, kommenterer Storrø.

ObserVR
I utvikling av løsningen ble det brukertestet i mange runder, fra tidlige ide-skisser på papir til ferdig implementert pilot i VR. Her tester en vernepleierstudent en prototype i VR. Foto: EGGS Design.

Attensi AS

  • Norsk selskap med 250 ansatte fordelt på hovedkontoret i Oslo, og kontorer i London, Boston og Cologne,
  • Lager spillbaserte simuleringer til opplæringsformål.
  • Kombinerer kunnskap innen menneskelig adferd og psykologi til å skape effektive opplæringsverktøy.

EGGS Design AS

  • Design konsulentselskap med fokus på designdrevet innovasjon av nye produkter, tjenester og forretningstransformasjon.
  • 121 ansatte fordelt på hovedkontoret i Oslo, og kontorer i Stavanger, Gøteborg, Trondheim, Stockhom og København.
  • En del av Sopra Steria, konsulentvirksomhet innen digitalisering.

Leverandør

Attensi

Forskningsparken, Gaustadalléen 21, 0349 OSLO

https://attensi.com/

Kontaktperson:

Bjarne Johnson

Salgsdirektør

bjarne.johnson@attensi.com

Eggs Design

Møllergata 4, 0179 Oslo

https://eggsdesign.com/

Kontaktperson:

Gøril Storrø

Sjefsdesigner

goril.storro@eggsdesign.com+47 41619503

Løser dette ditt behov?

Gjenta en innovativ anskaffelse!

1. Gjenbruk og oppdater behovsbeskrivelsen
2. Gå i dialog med markedet
3. Gjennomfør anskaffelse

Kontakt oss i LUP om du ønsker bistand.

Ida Laustsen

Fagleder skalering

idaskaaret.laustsen@lup.no