Vil gi bedre læringstilbud til psykologstudenter

av Iris Straume

Det finnes et mangfold av digitale læringsverktøy for studenter i somatikken, men det samme kan ikke sies om opplæring av studenter og helsepersonell innen psykisk helse. Begrensede muligheter for ferdighetstrening i pasientsituasjoner er en utfordring, og det er noe Erlend Thorup og Stig-Roar Aune på St. Olavs Hospital vil gjøre noe med.

Prosjektleder Erlend Thorup og prosjektmedarbeider Stig-Roar Aune ved St. Olavs hospital

Innen psykiatrien er den primære læringsmetoden teori og oppfølging av en veileder. Studenten får erfaring med pasientnære situasjoner i praksis, men forberedelsene begrenser seg gjerne til rollespill eller videoopptak av pasientsamtaler.

– En sjelden gang kan man være med og observere i reelle pasientsituasjoner, men det gir ikke den nødvendige ferdighetstreningen, sier Aune som er prosjektmedarbeider og psykiatrisk sykepleier på St. Olavs hospital.

Sammen med Thorup har han hatt ansvaret for gjennomføringen av innovasjonspartnerskapet mellom St. Olavs Hospital og Attensi, som fikk åtte millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge. I løpet av prosjektet har Attensi, med hjelp fra St. Olavs hospital, utviklet ObserVR: spillbasert trening på pasientsituasjoner.

– Denne løsningen simulerer pasientsituasjoner der studenter og andre kan oppleve en pasientsituasjon uten å måtte ha tilgang til en ekte pasient. Du kan gjøre feil, teste ut ting og bruke det som en slags startplass. Det fungerer den bra til, for den gir mye av de samme utfordringene som du som student får i en vanlig pasientsamtale, forteller Aune.

Piloten består av én episode, der spilleren får møte en pasient ved navn Emma. Utviklingen har tatt ett år, og i løpet av den tiden har teknologileverandøren Attensi brukt sin kompetanse innen VR (virtuell virkelighet) til å løfte det visuelle og auditive mange hakk.

– Vi opplever at løsningen er kommet langt og har mye potensial, men vi ser at det er en del arbeid igjen før vi kan få den tilstrekkelig tilpasset vårt behov i klinikk, forteller Thorup som er prosjektleder fra klinikk psykisk helsevern på St. Olavs hospital.

Videreutvikling vil kreve en stor investering

Prototypen bestod akseptansetesten med St. Olavs hospital, og den har vist at VR-teknologi har potensiale til å løse utfordringen med å gi studenter nok ferdighetstrening i pasientsituasjoner. Til tross for dette valgte St. Olavs Hopital til slutt å ikke utløse kjøpsopsjonen som lå i innovasjonspartnerskapet.

– Vi ser at det er en relativt stor kostnad å videreutvikle innhold og løsningen, og med den økonomiske situasjonen som sykehuset er i per i dag, er det vanskelig å finne rom for en slik investering akkurak nå, begrunner klinikksjef Vegard Vestvik fra klinikk psykisk helsevern på St. Olavs hospital.

St. Olavs hospital har banet vei ved å introdusere teknologi som en mulig løsning i opplæring av studenter innen psykisk helsearbeid, men det er fortsatt et stykke igjen å gå før det kan fungere i praksis. Fagmiljøene har høye krav til innhold som gjør det arbeidskrevende å utvikle, validere og implementere.

– Vi har stor tro på VR og teknologistøttet læring som et verktøy i trening og opplæring, så dette kommer vi til å arbeide videre med i en eller annen form, forsikrer Vestvik.

Støtte fra Innovasjon Norge er avgjørende

For St. Olavs Hospital var midlene de fikk fra innovasjon Norge avgjørende for at de våget å sette i gang innovasjonspartnerskapet og prosessen med å skape noe helt nytt.

– Det at du får midler fra Innovasjon Norge har nok vært en ganske viktig faktor for at man skal være villig til å ta den risikoen. Det er ikke til å legge skjul på at sykehus og helsevesenet ikke har så mange initiativ eller insentiver for å gå inn i utviklingsløp hvor man ikke kjenner resultatet, sier Thorup.

Til tross for usikre utsikter, har ni av totalt ti gjennomførte innovasjonspartnerskap endt i kjøp. Fem av ti gjennomførte innovasjonspartnerskap har vært innenfor helse, og løsningene disse resulterte i er sporing av kirurgisk utstyr, videosamtale med 113, aktiviseringsroboten Berntsen, digital hjemmeoppfølging og ObserVR som er omtalt i denne artikkelen.

 

Anskaffelsen knyttet til prosjektet.

Mer om løsningen utviklet av Attensi AS.