Nyskapende pasientforløp/ digital hjemmeoppfølging
Tilgjengelig

Løsning fra

Digital hjemmeoppfølging for pasient og sykehus

Foto: Diffia
Sist oppdatert
Diffia sin tjeneste for digital hjemmeoppfølging rulles nå ut på flere sykehus i Helse Sør-Øst RHF. Løsningen som først ble brukt av kreftpasienter, utvides nå til flere pasientgrupper. - For pasienter betyr dette mer trygghet, økt egenmestring og et mindre behov for å være på sykehuset, sier administrerende direktør i Diffia Soheil Dabestani.

Behovet: følge opp pasientene på avstand

Den norske helse- og omsorgstjenesten står overfor betydelige kapasitetsutfordringer. Digitale helsetjenester er i ferd med å bli en viktig del av helsetjenesten for å gi pasienter og helsepersonell det de trenger i fremtiden. Med dette som bakteppe definerte Sykehuset Østfold behovet for en helhetlig digital tjeneste for hjemmeoppfølging. Målet var at pasientene skulle være i stand til å iverata egen helse hjemme, samtidig som at sykehuset kunne følge opp og monitorere pasientens tilstand digitalt.

Med femten millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge utlyste Sykehuset Østfold HF det som ble Norges første innvasjonspartnerskap i spesialisthelsetjenesten. Kontrakten ble inngått i 2019 med Diffia i samarbeid med Netlife Design og Sopra Steria.

Løsningen: Nimble Homewards

Diffia hadde før innovasjonspartnerskapet utviklet en app kalt Nimble, en mobil assistent for leger og helsepersonell på sykehus. I løpet av prosjektet med Sykehuset Østfold, som foregikk over to år, videreutviklet Diffia funksjonaliteten i Nimble.

I 2021 var utviklingsløpet fullført, og Nimble Homewards ble navnet på den nye løsningen. Tjenesten består av en app for helsepersonell på sykehuset (Nimble Clinic) og en app for pasientene hjemme (Nimble People). Tjenesten er etablert i Helse Sør-Øst sin infrastruktur samt i Norsk Helsenett, og er dypt integrert i kjernesystem som elektronisk journal og elektronisk kurve.

– Dette sikrer god arbeidsflyt for klinikerne som bruker tjenesten fordi de opplever at systemene snakker sammen, og de unngår dobbel- og trippeldokumentasjon, forteller administrerende direktør i Diffia Soheil Dabestani.

– Løsningen gjør det mulig for sykehus å sende hjem pasienter og likevel følge opp på en sikker måte gjennom appen. Pasient og helsepersonell kan kommunisere via chat, bilder, video og digitale skjemaer for symptomkartlegging. Det som man før måtte reise opp til sykehuset for å gjøre, kan man nå avklare hjemme, fortsetter Dabestani.

I tillegg kan appen brukes til å formidle målinger av blant annet blodtrykk, vekt, temperatur og oksygenmetning som pasienten utfører hjemmefra. Dermed kan sykehuset følge opp pasientens helsetilstand heldigitalt, identifisere forverringer og iverksette tiltak på et tidlig stadie.

I første omgang ble tjenesten utviklet og testet på kreftpasienter, men Soheil forteller at bakgrunnen for utviklingen var at den skulle kunne brukes av alle pasientgrupper, og at de nå er i gang med å overføre bruken til andre somatiske avdelinger.

- Digital hjemmeoppfølging dreier seg om å sette sykehus og kommuner i stand til å innhente informasjon og målinger fra pasienter, i tillegg til å følge opp og iverksette tiltak uten at pasienten trenger å være fysisk på sykehuset.

- Soheil Dabestani
Nyskapende pasientforløp/ digital hjemmeoppfølging
Oversikten over symptomskjemaene gjør det enkelt for helsepersonell å identifisere forverret tilstand hos en pasient. Foto: Diffia.

Gevinster for sykehuset

 • Kan forkorte og utsette sykehusinnleggelser.
 • Muliggjør tidlig igangsetting av tiltak.
 • Integrert med kliniske fagsystemer og kjernejournal.
 • Helsepersonell unngår dobbel-dokumentasjon og manuelle prosesser.
 • Fysiske konsultasjoner blir mer effektive.
 • Reduserer kostnader knyttet til pasienttransport.

Fordeler for pasient

 • Kortere opphold på sykehuset.
 • Færre fysiske oppmøter på sykehuset.
 • Tett oppfølging med helsepersonell via appen.
 • Økt trygghet og egenmestring av sykdom.
 • Pasienter som bor langt unna sykehuset får en mer likeverdig helsetjeneste.

Brukes av flere helseforetak

Etter endt utvikling besluttet Sykehuset Østfold å utløse kjøpsopsjonen som lå i innovasjonspartnerskapet. De bruker nå Nimble Homewards i kreftavdelingen, og det jobbes nå med å ta i bruk løsningen på andre avdelinger i sykehuset.

Helse Sør-Øst inngikk i februar 2023 en rammeavtale med Diffia og fem andre selskap om å levere digital hjemmeoppfølging til regionens elleve helseforetak. Det er foreløpig den mest omfattende avtalen innen digital hjemmeoppfølging i Norge.

Samtidig er Diffia i en prosess med en gruppe helseforetak og kommuner, hvor de ser på å utvide tjenesten til å også omfatte primærhelsetjenesten.

– Vi har fått på plass et brukervennlig og effektivt verktøy for klinikerne på sykehuset, og vi ser at det er en naturlig overlapp fra sykehussektoren til kommunal sektor. Derfor jobber vi med å utvide funksjonaliteten slik at samhandling på tvers og primær og spesialisthelsetjenesten blir mulig på en brukervennlig og godt integrert måte, sier Dabestani.

Innovasjonspartnerskapet har vært viktig for Diffia

Det tette samarbeidet med Sykehuset Østfold har vært viktig for å få på plass en skalerbar og nyttig løsning for sykehuset.

For Soheil, som jobbet i helsevesenet i ti år før han startet Diffia sammen med Petter Risøe, har det vært viktig med brukerinvolvering og -medvirkning helt fra starten.

– Det må være designdrevet for best mulig resultat. Min bakgrunn setter oss i stand til å forstå klinikernes behov og snakke deres språk. Dette, sammen med smidig IT-utvikling, en god dose tålmodighet og sterk kapitalforankring i ryggen er grunnen til at vi har kommet så langt som vi har gjort, tror Soheil, som i tillegg til å ha studert medisin også har studert informatikk.

Diffia har siden innovasjonspartnerskapet med Sykehuset Østfold sikret seg god vekstkapital, og fortsetter å vokse med både antall ansatte og kommersielle avtaler.

Diffia AS

 • E-helseselskap som leverer digitale tjenester til helsepersonell og pasienter.
 • Etablert i 2013, og har 25 ansatte (per sep. 2023).
 • Holder til på Forskningsparken i Oslo.
 • Investeringsselskapet Kistefos AS er hovedinvestor.

Leverandør

Diffia

Forskningsparken. Gaustadalléen 21, 0349 Oslo

https://www.diffia.com/

Kontaktperson:

Soheil Dabestani

Administrerende direktør/ medgründer

soheil@diffia.com+47 938 65 349

Løser dette ditt behov?

Gjenta en innovativ anskaffelse!

1. Gjenbruk og oppdater behovsbeskrivelsen
2. Gå i dialog med markedet
3. Gjennomfør anskaffelse

Kontakt oss i LUP om du ønsker bistand.

Ida Laustsen

Fagleder skalering

idaskaaret.laustsen@lup.no