Ventilasjon Trosterud skole
Tilgjengelig

Løsning fra

Modulbygget ventilasjon for skoler og næringsbygg

Installasjon av Klimatak. Foto: Caverion
Sist oppdatert
Caverion installerte nytt klimaanlegg på Trosterud skole mens skolen var i full drift. Dermed slapp Oslobygg kostnadene av å flytte elevene over på brakker, skolen fikk en stor forbedring av inneklimaet og prosjektet ble ferdigstilt på rekordtid. Med på kjøpet fikk Oslobygg en løsning som førte til betydelige klima- og miljøgevinster og millionbesparelser.

Behovet: effektiv rehabilitering av ventilasjonsanlegget

Oslobygg KF og Bergen kommune forvaltet flere hundre bygg som trengte å oppgradere innemiljøet i løpet av en ti-årsperiode. Siden de stod ovenfor denne utfordringen til samme tid, gikk de sammen og utfordret markedet til å komme med en løsning som kunne effektivisere oppgradering av ventilasjon i eksisterende bygg.

I 2015 vant Caverion AS vant innovasjons- og idékonkunkurransen utlyst av Bergen kommune og Oslobygg KF. For å teste ut løsningen ble det igangsatt et pilotprosjekt på Trosterud skole hvor Caverion gikk i gang med rehabiliteringen i 2016.

Løsningen: prefabrikerte moduler som kan monteres mens bygget er i bruk

– På skolebygg er problemstillingen at rehabilitering innebærer flytting av elevene til en annen skole. Vår innfallsvinkel var en modulær løsning som vi så for oss kunne installeres mens skolen var i full drift, sier direktør for Teknologi og utvikling i Caverion, Jens Petter Burud.

Løsningen heter Klimatak, og grunnprinsippet er enkelt: en standardisert moduloppbygget løsning som sørger for ventilasjon, og er lett å prefabrikere. Caverion hadde tidligere installert Klimatak på utallige bygg, men det de gjorde annerledes på Trosterud skole var at de ferdigproduserte modulene før de satte i gang rehabiliteringen av skolen, slik at installasjonen bare krevde montering.

Prosjektet varte fra juni til desember 2016, og forberedende arbeid som tekniske rom og sjakter med kanaler ble gjennomført slik at det sentrale ventilasjonsaggregatet kom på plass i skolens sommerferie. Etter skolens start startet rehabiliteringen av klasserommene rom for rom, og etter en uke i avlastningsrom kunne elevene flytte tilbake.

– Klimatak er en vel utprøvd løsning som gir godt inneklima. Ventilasjonsluften som ventilerer skolen hentes utenfra, går gjennom aggregatet og himlingskonstruksjonen i taket, før det føres inn i rommet gjennom en spalt. Himlingskonstruksjonen gjør at kald uteluft kan brukes til å holde jevnere og bedre temperatur i klasserommet uten at det oppleves som kaldt trekk, sier Burud.

Ventilasjon Trosterud skole
Klimatak installert i klasserommet på Trosterud skole. Himlingskonstruksjonen gjør at man kan bruke uteluft til å temperere rommet uten at det oppleves som kaldt trekk. Foto: Caverion

Jevn temperatur uten at det koster skjorta

– De som bygger skoler dropper gjerne å ha kjølebatteri i aggregatet fordi skolen er stengt midt på sommeren. Vanlige kontorbygg har det, men det er som regel ikke på skoler fordi det er dyrt. Med vårt Klimatak kan man i større utstrekning bruke kjølig uteluft til å senke temperaturen i varme klasserom, og driftsøkonomisk er det mye billigere enn å bruke kjøleaggregat, hevder Burud.

Samtidig gjør moduloppbyggingen det enkelt å ta ned Klimataket og installere det på nytt, noe som legger til rette for gjenbruk av anlegget.

– I stedet for å rive ned og bygge opp et helt nytt anlegg når du skal gjøre endringer i bygget, så er det mye mer bærekraftig å gjenbruke installasjoner som allerede er der, i tillegg til at du sparer kostnader. Det har vi et godt eksempel på i et bygg i Stavanger der vi scoret veldig bra i forhold til konkurrenter med vår kalkyle på hvor mye det ville koste å tilpasse ny bruk av lokalet, forteller Burud.

Gevinstanalyse

  • For hver eneste skole som benytter samme løsning er det et besparingspotensial på 12 millioner kroner.
  • Norske kommuner kan til sammen spare mellom 21-26 milliarder kroner på å oppgradere ventilasjonsanlegget uten å stenge skolen. Tallet er en totalberegning av alle skoler som trenger oppgradering de neste ti årene.

Se gevinstanalysen utført av Multiconsult analyse & strategi.

Klima- og miljøanalyse

  • 85 prosent mindre CO2-utslipp i vedlikeholdsperioden ved unngått bussing av elever til midlertidige lokaler.
  • Lavere støynivå og stabil innetemperatur har positiv innvirkning på læringsmiljøet og de ansattes arbeidshverdag.

Se klima- og miljøanalysen utført av Multiconsult analyse og strategi.

Klimatak brukt i offentlige og private næringsbygg

Caverion har installert Klimatak i over tjue år, og løsningen brukes på flere eldre og også nye skoler over hele landet. I tillegg er det brukt av mange private byggherrer, blant annet på flere større næringsbygg. Trosterud skole er fortsatt unik med tanke på at modulene ble prefabrikkert og satt sammen før installasjon i bygget.

– Vi har senere ikke løst et bygg akkurat som vi gjorde på Trosterud, men prosjektet åpnet øynene våre med tanke på å bruke prefabrikkerte moduler. Det var smart og kortet ned byggetiden mye, avslutter Burud.

Caverion Norge AS

  • Teknisk totalleverandør av smarte og grønne bygg.
  • 2 300 medarbeidere fordelt på 45 kontorer i Norge, og totalt 14 000 fordelt på ti land.
  • Drifter og vedlikeholder 30 000 bygg og industrianlegg på tvers av ti land i Europa.

Leverandør

Caverion Norge

Østensjøveien 34, 0667 Oslo

https://www.caverion.no/

Kontaktperson:

Jens Petter Burud

Direktør teknologi og utvikling

jens-petter.burud@caverion.com+4791605880

Løser dette ditt behov?

Gjenta en innovativ anskaffelse!

1. Gjenbruk og oppdater behovsbeskrivelsen
2. Gå i dialog med markedet
3. Gjennomfør anskaffelse

Kontakt oss i LUP om du ønsker bistand.

Ida Laustsen

Fagleder skalering

idaskaaret.laustsen@lup.no