Klimavennlige innkjøp
Tilgjengelig

Løsning fra

Enklere å redusere klimabelastninger fra innkjøp

Foto: Per-Ivar Nikolaisen, Shifter
Sist oppdatert
- Hvis du ikke har tilgang til konkrete data som kan sammenligne fotavtrykket til hvert enkelt produkt, så er det veldig vanskelig å vektlegge dette i innkjøpsprosesser, sier medgründer av Variable Oscar Haavardsholm. Derfor utviklet de en plattform som gjør det enklere for innkjøpere å velge mer miljøvennlige alternativ.

Behovet: oversikt over klimabelastningen fra innkjøp

Regionalt innkjøp i Kongsvingerregionen (RIIK), som består av syv kommuner og seks interkommunale selskaper, anskaffer årlig for totalt 1,1 – 1,2 milliarder kroner. RIIK hadde tidligere ingen oversikt over klimabelastningen innkjøpene deres hadde, og ønsket å finne en løsning som kunne dekke dette. Etter omfattende dialog med markedet, fastlo RIIK at det ikke eksisterte en løsning som kunne dekke deres behov.

Gjennom StartOff ble RIIK koblet sammen med det unge selskapet Variable som hadde laget en plattform for bærekraftsdata. Gjennom et tett samarbeid ble plattformen videreutviklet til å dekke RIIK sitt behov.

Løsningen: innkjøper og leverandør på samme miljøplattform

– Generiske anslag fra tredjeparts-databaser er ikke godt nok for innkjøpere som ønsker å redusere klimagassutslippene sine. Det gjør det vanskelig for innkjøpere å velge mer miljøvennlige alternativ, og det belønner heller ikke leverandørene for å utvikle og selge produkter med lavere fotavtrykk. Det er et problem vår plattform har som mål å løse, sier medgründer av Variable, Oscar Haavardsholm.

På plattformen til Variable kan virksomheter måle og redusere klimagassutslippene i hele verdikjeden deres. Dette innebærer å få informasjon om fotavtrykket til alt de kjøper fra sine leverandører, og dokumentere fotavtrykket til alle tjenester og prosjekter de selv er involvert i. Plattformen hjelper i tillegg virksomheten med å identifisere de mest kostnadseffektive reduksjonsstrategiene.

Klimavennlige innkjøp
Slik ser Variable sin klimaplattform ut.

Prosjektperioden med RIIK

Prosjektet med RIIK startet i oktober 2021, og ble avluttet i februar 2022. Etter det har de syv kommunene og seks interkommunale selskapene i RIIK valgt å fortsette med løsningen, og er nå kunder av Variable.

Gjør det enklere å dokumentere klimagassutslippene

Løsningen til Variable gjør det mulig for RIIK å måle klimagassutslippene knyttet til deres innkjøp på et detaljnivå, slik at de kan identifisere og måle effekten av klimatiltakene de gjør.

– Dette begynner å bli mer og mer viktig for bedrifter, deres investorer, og også deres kunder, inkludert offentlige innkjøpere. Utfordringen er at mange bedrifter ikke har gjort dette før, og terskelen er høy siden det koster både tid og penger, påpeker Haavardsholm.

– Vanligvis brukes interne ressurser eller det leies inn konsulenter til å gjøre modellanslag basert på data man har tilgang til internt, i tillegg til å sende mange e-poster og excel-dokumenter frem og tilbake med leverandørene.

For å senke terskelen gjør Variable jobben mye enklere ved å strømlinjeforme hele arbeidsprosessen, og bringe partene sammen på én og samme plattform. Leverandørene til RIIK kan bruke løsningen gratis, samtidig som de får et forretningsmessig fortrinn ved å vise til reduserte klimagassutslipp på sine produkter.

– For oss var det veldig viktig å jobbe med RIIK fordi de representerer en viktig brukergruppe, i og med at offentlig sektor har et politisk mandat til å redusere klimagassutslippene sine. Vi fikk en dypere forstsåelse for deres behov, og brukte den lærdommen til å videreutvikle produktet vårt, sier Haavardsholm.

Variable gjør det enkelt for kommunen å:

  • Spare kostnader knyttet til ressurser og penger som brukes på å føre regnskap på klimagassutslipp.
  • Ha en mer effektiv klimastrategi ved å identifisere kategorier med store utslipp, og finne varer og tjenester med lavere fotavtrykk.
  • Måle effekten av klimabesparende tiltak over tid.

Variable gjør det enkelt for leverandørbedriften å:

  • Rapportere klimagassutslippet til sine varer og tjenester.
  • Synliggjøre sine miljøvennlige alternativer for innkjøper.
  • Få et konkuransefortrinn ved å tilby gode miljøvennlige løsninger.

Ønsker å hjelpe bedrifter med en bærekraftig vekst

Etter samarbeidet med RIIK har Variable fått henvendelser fra flere kommuner som ønsker å teste løsningen deres. Og selv om kommuner er et viktig markedssegment for Variable, så ligger fokuset til gründerbedriften på å gi leverandørbedrifter gode insentiver til å utvikle varer og tjenester med lavere klimagassutslipp.

– Det er viktig for oss å presisere av vi utvikler løsningen for å gi verdi til leverandørene slik at de kan øke sin konkurransedyktighet. Jo større verdi det er for leverandørene å bruke løsningen, jo bedre blir løsningen og tilbudet av miljøvennlige produkter og tjenester for kundene, sier Haavardsholm.

Klimavennlige innkjøp
Trioen bak Variable på besøk hos Vestre møbelfabrikk, som var tidlig ute med å bruke klimaplattformen. Foto: Per-Ivar Nikolaisen, Shifter

Mye forvirring blant kommunene

Innkjøpsrådgiver i RIIK Morgan Johansen har jobbet med miljøkriterier i offentlige anskaffelser i mange år. Han mener det er stor forvirring blant innkjøpere som ikke vet hvordan de skal vektlegge miljøkriterier. Nå er han i gang med å rådgi andre kommuner som er interessert i grønne løsninger, og tror at mange kan komme et steg videre med Variable sin løsning.

– Vi tror ingen har kommet lenger enn Variable. Dette er folk med høy kompetanse som har drevet med bærekraftspørsmål i lang tid. Hvis vi fortsetter med å bruke Variable, så kan vi om noen år bruke et tildelingskriterium om bærekraft for å avgjøre anbudskonkurranser, mener Johansen.

Variable AS

  • Tilbyr en skybasert plattform for å måle og holde oversikt over egne og leverandørers klimagassutslipp.
  • Etablert i 2020.
  • Kontor i Oslo og tre ansatte.

Les mer om historien bak Variable i Shifter.

 

Leverandør

Variable

Osterhaus' gate 16B, 0183 OSLO

https://variable.co/

Kontaktperson:

Oscar Haavardsholm

Medgründer og klimaanalytiker

oscar@variable.co

Løser dette ditt behov?

Gjenta en innovativ anskaffelse!

1. Gjenbruk og oppdater behovsbeskrivelsen
2. Gå i dialog med markedet
3. Gjennomfør anskaffelse

Kontakt oss i LUP om du ønsker bistand.

Ida Laustsen

Fagleder skalering

idaskaaret.laustsen@lup.no