Finn løsninger for fremtidens sykehus

av Iris Straume

Tett offentlig-privat samarbeid er suksessfaktoren bak de tre løsningene som nå er utviklet og klare for å tas i bruk av flere sykehus.

I et webinar presenterte nylig leverandører og oppdragsgivere resultatene fra tre innovative anskaffelser. Løsningene er utviklet med og for klinikere og pasienter, og kan løse noen av de mest pressende utfordringene i helsevesenet.

– Vi trenger visjonært lederskap

Generalsekretær i Kreftforeningen Ingrid Stenstadvold Ross åpnet webinaret med å peke på noen av utfordringene som kan stå i veien for innovasjon i det offentlige helsevesenet.

– Totalt sett ønsker jeg å si at rammebetingelsene kan stå litt i veien for innovasjon. Vi har sett det mange ganger: kostnadene faller ett sted, mens gevinstene utløses et annet sted. Og da må vi se på rammebetingelsene og insentivsystemene for innovasjon, foreslår Ross.

Hun oppfordrer til et nasjonal mål om at X antall offentlige anskaffelser skal være innovative, og at en løsning er mer målrettede insentivordninger. Samtidig peker hun på at ledere i hver enkelt virksomhet har et ansvar for å fremme innovasjon.

– Vi trenger også visjonært lederskap, og derfor er jeg så glad for at det er mange som følger med i dag. Vi må rett og slett lede inn i fremtiden, og sikre at flere innovasjoner tas i bruk, sier Ross på webinaret.

Kontaktløs måling av pust og puls

Det å overvåke pasientens tilstand er kapasitetskrevende, da helsepersonell må koble pasienten til flere ledninger og utstyr som måler livsviktige funksjoner som pust og puls (vitale parametere).

– I akutten hvor jeg jobber er vi avhengige av optimal lege- og sykepleiefaglig kompetanse i front som ser til pasienter raskt, og tar disse målingene med en gang pasienten kommer, og det kan ha alvorlige konsekvenser dersom pasienten må vente for lenge på de vitale målingene, forteller assisterende klinikksjef og overlege ved St. Olavs hospital Lars Erik Laugsand.

Dermed fikk St. Olavs hopsital midler fra Innovasjon Norge til å sette i gang et innovasjonspartnerskap, med mål om å utvikle en løsning for bedre pasientovervåkning. Trondheims-bedriften Vitalthings vant frem som beste tilbyder, og resultatet er en pasientmonitor som kan måle pasientens pust og puls helt kontaktløst og kontinuerlig.

I webinaret lister Laugsand opp en rekke gevister løsningen kan gi på sykehus, og peker på at den kan gi stor samfunnsnytte ved at den brukes på sykehus, men også i omsorgsboliger og sykehjem.

– Vi er avhengige av sånne løsninger for å skape fremtidens helsetjenester i og med at vi har en eldrebølge som vil utfordre oss i årene som kommer, understreker Laugsand.

Kontrolltårn for operasjonsplanlegging

KPMG har laget en digital løsning for bedre og enklere operasjonsplanlegging på Oslo universitetssykehus (OUS).

Hver uke planlegges over 1000 operasjoner på OUS etter romkapasitet, tilgjengelig utstyr, bemanning og pasienten. Stadig innkommende akutte pasienter skaper floker i systemet, og konsekvensen er at OUS må utsette over 3000 operasjoner på kort varsel hvert år.

Med et bedre planleggingsverktøy, spares pasientkoordinatorene for mye tid og hodebry, da algoritmer og maskinlæring kan gjøre mye av jobben for dem. Det gir gevinster som kommer pasienten til gode og gir bedre utnyttelse av sykehuspersonell, utstyr og rom.

Gjennom hele innovasjonspartnerskapet har KPMG og OUS vært bevisst på at de ønsket å lage en løsning som er lett å skalere både nasjonalt og internasjonalt.

– Jeg har vært på mange sykehus i Norge, og har også vært i kontakt med sykehus både i Europa og USA, og det som forundrer meg er at problemstillingene er de samme. Altså, dette er ikke løst godt noen steder, sier prosjektleder ved OUS Odd Arild Lehne.

– Så jeg tror at dette er et internasjonalt problem som vi har tatt tak i, og det ser vi også på den interessen vi har fått fra andre sykehus rundt omkring.

Finn frem på sykehus

Sunnaas sykehus gikk for et StartOff-prosjekt da de skulle løse utfordringen med at pasienter ikke fant frem på sykehuset.

– Pasienter blir ofte forsinket til behandlinger fordi de ikke finner frem, og det reduserer kvaliteten på behandlinger, noe som slett ikke er bra. Det får også en økonomisk konsekvens fordi det må settes opp flere behandlinger, forklarer IKT rådgiver ved Sunnas Bjørn Håvard Kleven.

Trondheim-bedriften MazeMap hadde beste løsning på problemet med en innendørs navigasjonsløsning som leder pasienter, besøkende og nyansatte dit de skal. Samarbeidet med Sunnaas startet også idéen om å videreutvikle kartløsningen til en tjeneste som kunne hjelpe ansatte med å finne frem til lokasjonen på medisinsk utstyr.

Sunnas sykehus har tatt i bruk navigasjonsløsningen, og ser på mulighetene for å teste ut MazeMap sin løsning for uststyrsgjenfinning gjennom det regionale prosjektet de er en del av.