Sunnaas sykehus tar i bruk karttjeneste fra MazeMap

av Iris Straume

En karttjeneste fra MazeMap gjør det enkelt for pasienter, pårørende og nyansatte å finne frem på Sunnaas sykehus. Gevinstene? Spart tid og ressursbruk.

MazeMap

Etter å ha gjennomført et StartOff-prosjekt med MazeMap, fikk Sunnaas sykehus i 2021 utviklet en en karttjeneste som skal hjelpe pasienter, besøkende og nyansatte med å finne frem på sykehuset. Høsten 2023 kunne Sunnaas sykehus kunne endelig tilgjengeliggjøre tjenesten for pasienter og besøkende.

På webinar «Finn løsninger for fremtidens sykehus» den 21. mars 2024, deler Sunnaas sykehus erfaringer og gevinster etter å ha brukt løsningen i seks måneder. Mer om arrangementet og påmelding her. 

Artikkelen under er basert på et intervju med IKT-rådgiver og prosjektleder på Sunnaas sykehus Bjørn Håvard Kleven fra oktober 2023, før løsningen ble tatt i bruk.

Ikke lett å finne frem på sykehus

Med 12 bygg, flere etasjer og lange korridorer, er det vanskelig for pasienter å finne frem dit de skal: enten det er behandlingsrom, bassenget eller kantinen på Sunnaas. Ekstra utfordrende er det for de mange pasientene som har redusert evne til å gå, eller nedsatt syn og hørsel.

– Potensialet for tidsbesparelse er veldig stort, for hvis pårørende og pasienter kan finne frem på egenhånd, så er det bra. Det skjer ikke sjelden at en pasient ikke finner frem til hvor han skal ha behandling, og da går det ofte et kvarter-halvtime til pasienten blir funnet og får påbegynt behandlingen – og det er tapt behandlingstid, sier IKT-rådgiver og prosjektleder på Sunnaas sykehus Bjørn Håvard Kleven.

Tror det kan aktivere pasienter

På Sunnaas jobber behandlerne med å trene opp pasientene slik at de kan fortsette å leve livet etter sykdom eller skade. Kleven forteller at det ikke er sjelden at pasienter mister motivasjonen underveis i rehabiliteringen når ting blir utfordrende.

Han tror at løsningen kan gi mye verdi for alle pasientgrupper, men kanskje spesielt de med alvorlig nedsatt fysisk eller mental funksjonsevne, som trenger ekstra oppmuntring og hjelp i rehabiliteringstiden.

– Egentrening er kjempeviktig i rehabilitering. Vi har mange pasienter som er på Sunnaas i lengre perioder på grunn av ryggmargsskade eller hjerneskade, og hos disse pasientgruppene kan løsningen bli veldig populær fordi den bidrar til å gi de mer mestringsfølelse i en helt ny hverdag hvor de har mistet mye selvstendighet, mener Kleven.

Derfor har Sunnaas og MazeMap sett på å lage ulike aktivitetsløyper i kartløsningen, som kan motivere pasientene til å oppdage Sunnaas på en ny måte. For eksempel har Sunnaas sykehus mange kunstverk hengende rundt omkring som kan vises frem gjennom å lage en kunstløype i MazeMap.

– Det har et par fordeler fordi når behandlinger avslutter halv fire, så har ikke nødvendigvis pasientene så mye å gjøre på ettermiddagene. Så det å ha noe å fylle tiden med, er noe vi prøver å få til, sier Kleven.

Vil bruke det til utstyrsgjenfinning

Sunnaas sykehus er med i et regionalt prosjekt hvor de er i gang med å implementere teknologi som kan lokalisere utstyr gjennom RFID-lesere. Samtidig har de identifisert et behov for en brukervennlig kartløsning som kan hjelpe klinikere med å navigere frem til den eksakte lokasjonen til utstyr.

– Vi har behov for noe som fungerer i en klinikers hverdag, og ikke bare en løsning som klinikerne må tilpasse seg. Hver dag bruker klinikerne masse tid på å lete etter utstyr, som egentlig burde brukes på pasienten, og det er dumt, påpeker Kleven.

Basert på behovet til Sunnaas, har MazeMap nylig lansert en tjeneste som visualiserer hvor i bygningen utstyret befinner seg, og hvor lang tid det tar å navigere seg frem til utstyret. Denne løsningen blir også presentert på webinaret 21. mars, «Finn løsninger for fremtidens sykehus».