Vitalthings har utviklet teknologi for bedre pasientovervåking

av Iris Straume

Trondheim-selskapet Vitalthings har skapt verdens første kontaktløse pasientmonitor for måling av pust og puls. Nå kan pasienter føle seg tryggere med kontinuerlig og ikke-invaderende overvåking.

Pasientmonitor som måler pust og puls.
Skjermen på pasientmonitoren viser pustefrekvens (gul linje) og hjerterytme (lilla linje). Ved å koble til en trådløs pulsoksymeter kan man i tillegg se oksygenmetningen i blodet. Disse målingene er synlige i pasientjournalen og på mobilen til sykepleieren.

– En av hovedutfordringene som inspirerte til denne løsningen var pasientene vi så komme til intensivavdelingen, som hadde fått en tydelig forverring mellom de vanlige, rutinebaserte målingene. Dette var en utfordring vi så både på sengepost og i akuttmottak, sier anestesilege og medisinsk ansvarlig i Vitalthings Ole Kristian Forstrønen Thu.

– Vi tenkte at det måtte finnes en måte å fange opp forverring i pasientens tilstand tidligere.

Vanlig praksis på sykehus er at sykepleierne går innom pasientene på tidsbestemte intervaller for å gjøre en NEWS2 (National Early Warning Score 2) skåring. Pasienten kobles til forskjellig utstyr for å måle oksygenmetning, respirasjonsfrekvens, blodtrykk, puls, bevissthetsnivå og temperatur.

Resultatet fra målingene brukes til å regne ut en poengsum, som sykepleieren bruker til å vurdere pasientens tilstand. Avhengig av hvor alvorlig tilstanden til pasienten er, kan det gå én til åtte timer frem til neste tilsyn.

– Problemet er at det er bemanningskrevende, og det går gjerne lange intervaller mellom hver måling. Dette gjør det vanskelig å fange opp en forverring i pasientens tilstand tidlig nok til at man kan påvirke forløpet i vesentlig grad, fremhever Forstrønen Thu.

Store kapasitetsutfordringer på intensivavdelingene

Selv om NEWS2-metoden anbefaler at alle pasienter med høy poengskår (NEWS på 7 eller mer) skal ha kontinuerlig overvåkning, så er det på dagens sykehus sjelden kapasitet til å flytte alle pasienter med høye målinger over til intermediær- eller intensivavdelinger.

– Det finnes rett og slett ikke nok intensivplasser eller overvåkningsplasser på sykehus, understreker Forstrønen Thu og utdyper:

– Det er den andre drivkraften bak prosjektet: Vi trenger teknologi og en annen måte å jobbe på, noe som alltid følger med pasienten. Sånn at når sykepleieren besøker pasienten klokken syv om morgenen, så får han ikke en overraskelse.

Gjennom innovasjonspartnerskapet med St. Olavs hospital fikk gründerne i Vitalthings sjansen til å utvikle teknologien sin på sykehuset, hvor de fikk tilgang til å teste på pasienter og helsepersonell.

Resultatet er pasientmonitoren Guardian M10, som overvåker pasientens pust- og hjertefrekvens kontinuerlig og kontaktløst over tid. Ved hjelp av radarbølger fanges mikroskopiske bevegelser opp, og disse signalene brukes til å gi et presist tall på respirasjonsrate og hjerterate.

Pasientmonitoren måler pust og puls helt kontaktløst.
Pasietmonitoren Guardian M10 finnes i to varianter: En stasjonær som monteres på vegg eller i tak, og en mobil som kan rulle bortover gulvet på hjul.

– Det er ikke bare en ny måte å overvåke pasienter på, men også en ny måte å bruke medisinsk utstyr på. Tradisjonelt håndteres alarmene fra en pasientmonitor direkte på enheten. Det er upraktisk for den ansatte, men også forstyrrende for medpasienter, mener Forstrønen Thu.

Med hjelp fra teknologiselskapet DNV Imatis, laget Vitalthings en mobilapplikasjon som gjør at sykehusansatte kan overvåke pasientens pust- og hjertefrekvens kontinuerlig og rett fra mobilen. Går det en alarm, ser sykepleieren det på mobilen, og kan håndtere alarmen derfra.

– De sparer veldig mye tid. De slipper å koble opp massevis av utstyr på pasienten for å måle disse parameterne. De trenger bare å ta opp telefonen for å skanne pasientarmbåndet og en kode på skjermen til pasientmonitoren. Da begynner monitoreringen, og dataene strømmer automatisk inn i pasientjournalen, sier Forstrønen Thu.

Pasientmonitoren er i utgangspunktet tiltenkt til å understøtte dagens måte å følge med pasientene på. Sykehuset opprettholder praksisen med NEWS2, men i stedet for at det ikke blir gjort noen målinger frem til neste NEWS2, kan sykepleieren følge med på pasienten hele veien.

– Vi skal ikke endre hele måten helsevesenet jobber på med ett produkt. Det tror jeg uansett kommer til å skje av seg selv over tid. Basert på forventet tilgang til helsepersonell og utvikling i pasientdemografien vil det bli vanskelig å opprettholde hyppige intervallbaserte målinger, hevder Forstrønen Thu.

Internasjonal strategi

Teknologi som muliggjør bedre pasientovervåkning er etterspurt i hele Europa, mener Vitalthings. Etter at de bestod akseptansetesten med St. Olavs hospital i desember 2023, var de raske med å levere inn en søknad for medisinsk godkjenning av løsningen i januar 2024.

Det tar gjerne seks til ni måneder å få behandlet en medisinsk godkjenning, men når den er på plass vil Vitalthings ha en godkjenning som gjelder for hele det Europeiske markedet.

– Vi har definitivt en internasjonal strategi. Innovasjonspartnerskapet har gitt oss betydelig oppmerksomhet, og vi får en jevn strøm av henvendelser. Nå jobber vi med å posisjonere løsningen ved å følge opp dialogen med distributører og sykehus i og utenfor Europa, sier medgründer og administrerende direktør i Vitalthings Bård Benum.

– Det er interesse for produktet som selvstendig pasientmonitor, men også som knytepunkt til annet medisinsk utstyr. Ikke minst ser vi potensiale i mer utbredt bruk av kunstig intelligens for å lage bedre analyser, avslutter Benum.