Førerløse kjøretøy

Avinor ønsker å utfordre markedet til å utvikle ny og framtidsrettet teknologi innenfor kontroll og styring av maskiner/kjøretøy inne på flyplassområdet. Dette for å optimalisere drift med hensyn til kost/nytte, sikkerhet, miljø og effektivitet. Sammen med maskin- og teknologiprodusenter, forskningsmiljø og operativt miljø i Avinor ønsker vi å se på nye mulige løsninger til kontroll og styring av maskinparken.

Aktører

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Harald Aas

Harald Aas

Innovasjonspådriver stat

harald.aas@lup.no
920 81 670

Om anskaffelsen

Prosess

Vurdere behov

Moderne sensorteknologi og programvare er kommet så langt at flere av disse systemene bør kunne overføres til Avinor og deres kjøretøy.

Dialog med markedet

Avinor inviterte til dialogkonferanse i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling, etterfulgt av én-til-én møter med nær tretti leverandører.

Konkurransegjennomføring

Konkurransegrunnlaget for en før-kommersiell anskaffelse ble sendt ut i januar 2016 og løsningsforslagene ble mottatt i mars samme år. Den første fullskala testen av en prototype skal skje i Bodø i mars 2018, og resultatene fra denne testen vil avgjøre om Avinor vil gå videre med prosjektet.