Tilgjengelig

Løsning fra

Selvkjørende brøytebiler

Foto: Avinor
Sist oppdatert
På Oslo lufthavn har brøytebiler med autonom teknologi måkt rulle- og taksebanene frie for snø de to siste årene. Flere år med testing og justeringer gjør at Avinor forventer å ta ut sjåførene helt vinteren 2023/2024.

Behovet: kostnadseffektiv vinterdrift

Hvert år må Avinor leie inn ekstraressurser på vinteren for å utføre brøytearbeid. Brøyting av rullebaner er kostbart i tillegg til at det forurenser, medflører slitasje på utstyr og bane og kan føre til uønskede hendelser som følge av menneskelige feil.

I 2015 inviterte Avinor til dialogkonferanse i samarbeid med LUP for å undersøke om det fantes leverandører som kunne utvikle førerløse kjøretøy. I 2016 inngikk de en før-kommersiell anskaffelse med Yeti Snow Technology, et selskap eid av Øveraasen og Semcon Devotek. Kontrakten innebar utvikling av en prototype på førerløse kjøretøy og pilottesting på lufthavn.

Løsningen: selvkjørende brøytebiler

Etter endt prosjektløp i den før-kommersielle anskaffelsen, skulle det ta tre år til med utvikling før Øveraasen i 2021 sikret seg en avtale med Avinor. Rammeavtalen med åtte års varighet innebærer at Avinor får levert brøytebiler med mulighet for selvkjørende teknologi. Tidligere Yeti Snow Technologi har endret navn til Yeti Move, og er med som underleverandør.

Øveraasen har god erfaring med snøbrøyting på flyplass, da omtrent åtti prosent av kundeoppdragene deres er flyplassrelaterte. Allikevel har det tatt flere år for Øveraasen og Yeti Move å finjustere det tekniske og mekaniske før de var klare til å sette de første selvkjørende maskinene i drift på Oslo lufthavn vinteren 2021/2022.

Selv om teknologien for førerløs kjøring er på plass, har alle brøytebilene vært bemannet med en sikkerhetssjåfører sittende i hver maskin for å overvåke.

– De siste to vintrene på Gardermoen har vært snørike, så maskinene var tvunget til å kjøre fulle operasjoner. De gikk i totalt 7000 timer. Det gjør at vi ikke har fått testet og justert så mye som vi gjerne skulle gjort. Både den mekaniske biten og autonomien har vært en ganske krevende oppgave, innrømmer Thor Arve Øveraasen, administrerende direktør i Øveraasen.

Yeti Move står bak det skybaserte kontrollsystemet YASP (Yeti Autonomy Service Platform) som kobler alle brøytebilene sammen i ett system, slik at de opererer i samsvar med hverandre. Alle bilene er programmert til å kjøre i et nøyaktig kjøremønster, slik at graden av kontinuitet og effektivitet øker.

Målet for vinteren 2023/2024 er at brøytemaskinene skal kjøre fullautonomt. Allikevel er det tenkt at det alltid skal være én maskin i hver gruppe som er bemannet. Denne personen skal ikke styre bilen, men overvåke aktiviteten, og gripe inn hvis noe skjer.

Avinor fikk ønsket om stor kapasitet oppfylt: Med plog foran og børste og blåseutstyr bak, måler maskinen 28 meter i lengde. Selve plogen er 9,6 meter bred. Foto: Øveraasen

Gevinster

 • Den samme brøytejobben kan gjøres med færre maskiner.
 • Færre maskiner i drift betyr mindre vedlikeholdskostnader.
 • Økt presisjon og kontinuitet på brøytingen gir mindre kjemikalbruk, som er kostnadsbesparende og bedre for miljøet.
 • Bedre nøyaktighet reduserer behovet for overlapp, og gir bedre breddekapasitet.
 • Bemanningen på en brøytegruppe kan reduseres fra åtte personer til én.
 • Mindre behov for opplæring av førere.

Bedre nøyaktighet og sikkerhet

Avinor ønsket å ta i bruk en ny generasjon maskiner med større kapasitet. Med en lengde på nesten 28 meter, er RS 600 dobbelt så stor som vanlige brøytebiler. Plogen og børsten rydder 9,2 meter i bredden, og dekker dermed et mye større areal enn andre brøytemaskiner på markedet.

I tillegg kan maskinene børste og blåse, og opererer både på vanlig diesel og biodiesel. Dette, sammen men den førerløse teknologien som muliggjør økt presisjon og fjerner menneskelige feil, kan gi besparelser i millionklassen for Avinor.

– Det er helt enestående i verden! Det er ingen som har kommet så langt som oss, hevder Øveraasen.

Ifølge Øveraasen har flere andre flyplassaktører i verden vist interesse for løsningen.

– Jeg mener at det er et kjempepotensiale både for skalering og videreutvikling av teknologien fremover. Og så er spørsmålet om andre flyplassaktører vil gjøre overgangen stegvis eller gå direkte på autonomi, sier Øveraasen og legger til at Avinor er progressive i sin målsetning om helt autonome snøoperasjoner.

De selvkjørende brøytebilene på Oslo lufthavn går på biodiesel. Foto: Øveraasen

Avinor forventer store besparelser

Vanligvis krever en brøytegruppe åtte sjåfører og åtte maskiner som kjører i en formasjon. Med de førerløse brøytebilene kan Avinor gjøre den samme jobben med seks biler og kun én sjåfør.

– De større maskinene har mellom 35 og 38 prosent mer kapasitet enn de andre. Færre enheter gir bedre plass, det gir færre maskiner å vedlikeholde og reduserer antall motorer som gir utslipp. Det er den store gevinsten ved de større maskinene, samt at det blir en enklere brøyteadministrasjon ute på rullebanen, sier Vidar Snerten, seniorrådgiver for Plasstjenesten i Avinor.

Les videre om erfaringene til Avinor her.

Øveraasen AS

 • Produsent og forhandler av snøryddingsutstyr til flyplass, vei og jernbane.
 • Grunnlagt i 1908, og har hovedkontor på Gjøvik.
 • Åtti prosent av kundene er flyplassaktører, både innad i Norge og store internasjonale flyplasser.
 • Leverer selvkjørende brøytebiler til Avinor og den svenske flyplassaktøren Swedavia.

Yeti Move AS

 • Etablert i 2016 av Øveraasen og Semcon for å svare ut Avinors ønske om autonome brøytemaskiner.
 • Leverer teknologiplattformen til de selvkjørende brøytebilene på Avinor og Swedavia sine flyplasser.
 • Videreutvikler autonomi-teknologien til andre bruksområder innen industri, bygg- og anlegg og forsvar.
 • Hovedkontor i Kongsberg.

Leverandør

Øveraasen

Roald Amundsens veg 1, 2816 Gjøvik

https://overaasen.no/

Kontaktperson:

Thor Arve Øveraasen

Daglig leder

thor.arve.overaasen@overaasen.no952 77 957

Yeti Move

Industritunet Dyrmyrgata 35, 3611 Kongsberg

https://www.yetimove.com/

Kontaktperson:

John Emil Halden

Viseadministrerende direktør

john.emil.halden@yetimove.com

Løser dette ditt behov?

Gjenta en innovativ anskaffelse!

1. Gjenbruk og oppdater behovsbeskrivelsen
2. Gå i dialog med markedet
3. Gjennomfør anskaffelse

Kontakt oss i LUP om du ønsker bistand.

Ida Laustsen

Fagleder skalering

idaskaaret.laustsen@lup.no