Avinor evaluerer førerløse brøytebiler

av Harald Aas

Fristen for Avinors førkommersielle anbudskonkurranse om førerløse brøytekjøretøy var 11.mars. Avinor er nå i full gang med å evaluere tilbudene. I begynnelsen av mai kommer resultatene.

For ett år siden inviterte Avinor til dialogkonferanse i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling. Formålet med denne konferansen var å få innspill fra leverandørmarkedet på utvikling av førerløse kjøretøy til snøbrøyting på flyplasser. Dette var starten på en førkommersiell anskaffelsesprosess.

Møter med tretti leverandører

Etter konferansen bad Avinor om en kort casebesvarelse fra deltakerne for å kunne utvikle et pilotnotat som beskrev hvordan markedet så for seg utviklingen av et slikt kjøretøy. Deretter ble det gjennomført en-en møter med nær tretti leverandører som hadde vært med på dialogkonferansen.

SINTEF ble engasjert til en forstudie hva som var teknisk mulig.

Konkurransegrunnlaget for den førkommersielle prosessen ble sendt ut i januar i år og løsningsforslagene ble mottatt i mars.
Konkurransen har hatt to hovedforespørsler. Det ene er hvilke funksjoner vil en førerløs brøytemaskin kunne ha og det andre har vært et forslag til gjennomføringsplan.

Spennende å være oppdragsgiver

– Det er spennende å være oppdragsgiver i en slik prosess. Det er jo helt åpent hva slags anskaffelse dette blir eller om det i det hele tatt blir en anskaffelse, sier Joachim Jacobsen som er kommersiell kategoriansvarlig for rullende materiell i Avinor. Jacobsen forteller at det ikke har vært bare lett å mobilisere leverandører til å delta. Mange har vært usikre på metoden (førkommersielle anskaffelser).  Avinor stiller til disposisjon tilgang til en flyplass og et eksemplar av dagens snøryddekjøretøy, samt gir deltakerne en mindre belønning.
– Vårt mål med denne type anskaffelsesprosess er å hjelpe aktørene til å utvikle en forretningsidè og få markedet i gang. Det håper jeg vi lykkes med, sier Joachim Jacobsen i Avinor.