Snåsa kommune

Snåsa kommune ligger i Nord-Trøndelag og grenser i nord til Overhalla og Grong, i øst til Lierne, i sør til Sverige og Verdal, og i vest til Steinkjer. Kommunen er kjerneområde for Sør-samisk språk og offisielt tospråklig. Snåsa er rik på naturressurser, og utnyttelse av disse er grunnlaget for sysselsetting og bosetting. Joralf Gjerstad, «Snåsamannen», er den mest kjente innbyggeren fra kommunen.

Kontaktinformasjon

Relaterte anskaffelser (1)

Brukernært utstyr innen velferdsteknologi og pasientvarslingsanlegg

Værnesregionen (45 000 innbyggere) skal anskaffe brukernær velferdsteknologi som trygghetsalarmer og annen trygghetsskapende teknologi. Løsningene skal brukes i og utenfor institusjon, derfor inngår også pasientvarslingsanlegg i helsehus. Innspill på fremtidsrettet infrastruktur i nye helse- og omsorgshus er også ønskelig. Hvordan…