Bedre bestillerkompetanse av digitale løsninger

av Hilde Sætertrø

Bestillerkompetanse på digitale løsninger handler ikke bare om konkurransegjennomføring, men også om god behovsforståelse med utgangspunkt i egen organisasjon og av brukere, samt digitaliseringskompetanse og tjenesteinnovasjon. Bli med på en kunnskapsreise for utvikling av egen organisasjon med innovative anskaffelser av digitale løsninger.

Leverandørutviklingsprogrammet i Trøndelag, i samarbeid med Trøndelag Fylkeskommune,  inviterer til samlinger 1.-2. mars, 16.-17. april og 24. mai med veiledning mellom samlingene. Sted samlinger: Radisson Blu, Værnes. Påmelding til hilde.satertro@nho.no

Innovative anskaffelser har et stort potensiale som strategisk virkemiddel når samfunnsutfordringer skal løses. Ved bruk av anskaffelser som virkemiddel kan offentlige virksomheter effektivisere og tjenestene forbedres. For å lykkes med dette kreves god bestillerkompetanse i hele prosessen fra hvordan behov identifiseres og til hvordan det løses via en anskaffelse og gevinster realiseres. Mange offentlige virksomheter etterlyser økt bestillerkompetanse for å kunne ta ut økt verdi gjennom anskaffelser.

Invitasjon

Bestillerkompetanse – beskrivelse

Oppdatert program samling 1 1-2 mars Bestillerkompetanse digitale løsninger

Mer detaljert Program samling 2 16.-17. april Bestillerkompetanse digitale løsninger

Program for dagen 24 mai, 3. samling