Anskaffelser

Med mer enn 200 gjennomførte og pågående innovative anskaffelser har programmet vist hvordan innovative offentlige anskaffelser skaper innovasjon.
Velg sektor
Konkurranse med forhandlinger
Gjennomført

Følgeforskning – KS’ Partnerskap for radikal innovasjon

Sektor: Annet
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: KS
Gjennomført

Norsk produksjon av åndedrettsvern

Sektor: HelsetjenesterVelferdsteknologi
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Sykehusinnkjøp HF Helse Sør-Øst RHF
Pågående

Lagring og håndtering av mediefiler

Sektor: Digitalisering av tjenester
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Statped
Pågående Innovasjonsløft

Framtidas sykehjem i Ringsaker kommune

Sektor: Bygg og anleggHelsetjenesterInnredning og interiørVelferdsteknologi
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Ringsaker kommune
Pågående

Nye ERP-løsninger og -plattform

Sektor: IKT software og systemer
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Værnesregionen Trøndelag fylkeskommune
Gjennomført

Drift av IKT

Sektor: IKT software og systemer
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Marker kommune
Gjennomført

Prosessbistand til arbeid med stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor

Sektor: Annet
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Gjennomført

Digitalt administrasjonssystem for utdanning og oppvekst

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Sørum kommune Fet kommune Skedsmo kommune Lillestrøm kommune
Gjennomført

Glommasvingen skole

Sektor: Bygg og anlegg
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Sør-Odal kommune
Gjennomført

Havnebygg i massivtre

Sektor: Bygg og anlegg
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Borg Havn
Gjennomført

Skole i massivtre

Sektor: Bygg og anlegg
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Elverum kommune
Gjennomført

Fremtidens digitale løsninger for barnevernet

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Trondheim kommune
Gjennomført

Driftsportal for styring av lys, varme, ventilasjon og sikring av bygg

Sektor: Bygg og anleggDigitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Stavanger kommune
Gjennomført Innovasjonsløft

Elektronisk medisineringsstøtte

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerIKT utstyrVelferdsteknologi
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Larvik kommune Skedsmo kommune Bergen kommune Lørenskog kommune Voss kommune Melhus kommune Skaun kommune Bodø Kommune Malvik kommune Skien kommune Tønsberg kommune Høylandet kommune Grong kommune Midtre Gauldal kommune Fet kommune Holmestrand kommune Sande i Vestfold Færder kommune Bamble kommune Bindal kommune Ørland kommune Røst kommune Rødøy kommune Seljord kommune Bø kommune Nome kommune Sauherad kommune Røyrvik kommune Helsedirektoratet Lillestrøm kommune Trondheim kommune
Gjennomført

Barnehage i massivtre, Fagerlund

Sektor: Bygg og anlegg
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Gran kommune
Gjennomført

Nasjonal reiseplanlegger

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemerTransport
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Statens vegvesen
Gjennomført

Trygghetsskapende produkter

Sektor: Helsetjenester
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Bærum kommune Asker kommune
Gjennomført

Nye varslingssystemer ved Skytta demenssenter

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterVelferdsteknologi
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Nittedal kommune
Gjennomført

Biogass busser

Sektor: Klima og miljøteknologiKommunale tjenesterTransport
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Østfold fylkeskommune